ВСУ з розгляду цивільних і кримінальних справ зробив АНАЛІЗ окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». Суд, зокрема, звернув увагу на спірні питання тлумачення змісту правочину, розмежування нікчемних і оспорюваних правочинів, нікчемності […]

Читати далі…

Відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні […]

Читати далі…

Дивитися внизу публікації постанову Великої Палати ВС від 04 липня 2018 р.⇓ В статті ДТП: стягнення страхового відшкодування з винної особи розглядалося питання можливості страховика, який виплатив страхове відшкодування,  самостійно обирати спосіб захисту свого порушеного права, зокрема право вимоги до винної особи про стягнення коштів у розмірі виплаченого страховиком відшкодування. В даній статті розглянемо питання про можливість стягнення завданої шкоди при […]

Читати далі…

Велика кількість цивільних справ щодо спільної часткової власності розглядаються в судах. Як правило, позивач (позивачі) бажає отримати компенсацію за свою частку, або ж припинити  права на частку у спільному майні інших осіб (відповідача, відповідачів). Розглянемо випадки, коли позивач хоче отримати компенсацію за свою частку. Розглянемо приклад виділу частки із квартири чи будинку. Як правило, до суду потрібно надати докази того, […]

Читати далі…

У наш час досить актуальними є судові справи про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку. В таких справах позивачами є звільнені працівники. Досить часто суди поновлюють на роботі звільнених працівників не тільки на тій підставі, що роботодавець дійсно порушив права працівника та звільнив незаконно, а навіть тоді, коли була порушена процедура (порядок) звільнення і т.д. […]

Читати далі…

При пред’явлені позову (подачі заяви) необхідно визначити в який суд позивач або заявник мають звернутися. Це питання вирішує інститут підсудності цивільних справ. Підсудність – це розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення цивільних справ, які належать до їх юрисдикції. На відміну від підвідомчості (цивільної юрисдикції), яка розмежовує компетенцію між державними органами […]

Читати далі…

Істотні умови договору оренди земельної ділянки. Новели в законодавстві.

Читати далі…

Відповідно до чинного законодавства, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, […]

Читати далі…