Набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Договір міни.

Читати далі…

Звільнення працівника в зв’язку зі скороченням посади. Обов’язок власника запропонувати іншу роботу та кваліфікаційні вимоги до працівника.

Читати далі…

Пільги зі сплати судового збору. Пільги споживачів при сплаті судового збору

Читати далі…

м. Кіровоград   14 грудня 201__ р.   __________________________, паспорт ___________________, (далі – “Позикодавець”)  з однієї сторони, та______________________________,  паспорт ЕВ 213698, прож. с. ________________________________________________________., з іншої сторони, уклали цей договір    позики (далі – Договір) про нижченаведене:                         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а Позичальникзобов’язується повернути їх Позикодавцю у розмірі та порядку, встановлених Договором. СУМА ПОЗИКИ 2.1. Сума позики за […]

Читати далі…

ВСУ з розгляду цивільних і кримінальних справ зробив АНАЛІЗ окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». Суд, зокрема, звернув увагу на спірні питання тлумачення змісту правочину, розмежування нікчемних і оспорюваних правочинів, нікчемності […]

Читати далі…