Отримали виклик до суду? Права відповідача згідно ЦПК (нова редакція).

Адвокатське бюро Осмарк

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», були внесені досить суттєві зміни в цивільний процесуальний кодекс.

Ці зміни стосуються як правил здійснення самого процесу (ведення) цивільних справ, так і правил складання процесуальних документів.

Розглянемо ситуацію, коли особа отримала виклик до суду разом з ухвалою про відкриття провадження по справі. Якщо раніше з тексту ухвали практично не виникало особливих питань (пропонувалося надати заперечення, форма яких не була чітко врегульована), то на даний це може викликати деякі ускладнення, зокрема, стосовно складання та подання відзиву.


Корисне: цивільний процес


Найпростішим вирішенням такої проблеми є залучення адвоката, але це не завжди можливо, передусім, виходячи з фінансових можливостей.

Отже, відповідно до ЦПК, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, зокрема, зазначається строк для подання відповідачем відзиву на позов.

Відзив на позов є правом, а не обов’язком відповідача. Але все ж таки я рекомендую однозначно використати дане право.

Відзив на позовну заяву – це заява по суті справи. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Чинне законодавство ставить досить чіткі вимоги до складання відзиву як процесуального документу. Дані вимоги перелічені в ст. 178 ЦПК.

Відзив повинен містити:

1) найменування (ім’я) позивача і номер справи;

Акт і припис органів Держпраці. Зауваження на Акт.

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог – вимоги, які визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

Зразок заперечення на відповідь на відзив.

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.


Корисне на сайті


До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Зразок відповіді на відзив.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Після подання відзиву на позовну заяву, позивач має право подати відповідь на відзив. Після отримання відповіді на відзив відповідач має право подати заперечення на відповідь на відзив. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.

Заперечення підписується відповідачем або його представником.

До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою – п’ятоюстатті 178 ЦПК (вимоги, які пред’являються до відзиву).

Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

  • Жанна 26.12.2018 в 20:51

  Відповіcти

  Доброго дня. Прошу роз’яснити, чи ВСІ процесуальні документи необхідно надсилати учасникам процесу? Наприклад, заяву про застосування позовної давності? В ЦПК немає чіткої вказівки стосовно цього документу, допоможіть розібратися. Заздалегідь дякую за відповідь.

  1. Відповіcти

   Немає необхідності всі процесуальні документи надсилати, виходьте з того, що необхідно надсилати тільки ті, про які є прямі вказівки в ЦПК.

  • VIKA 18.01.2019 в 16:48

  Відповіcти

  Які строки розгляду цивільної справи по самочинному будівництви, що порушує
  право власності інших осіб.

  1. Відповіcти

   Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Справу по суті суд розглядає протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. У порядку спрощеного позовного провадження справа розглядається протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

  • Olga 29.01.2019 в 13:27

  Відповіcти

  Доброго дня, підкажіть будьласка, чи можна додати доповнення до відзиву на позов у підготовчому засіданні, і як правильно його оформити, Дякую

  1. Відповіcти

   Як такого “доповнення до відзиву” в ЦПК не передбачено. Ви можете додати свої доповнення або ж у запереченні на відповідь на відзив (якщо отримали відповідь на відзив), або ж в заяві, передб. ст. 182 ЦПК (вимоги до таких заяв ст. 183 ЦПК). Можливо також викласти свої доводи в усній формі.
   Якщо Ваші доводи (міркування) вважаєте досить важливими, оформіть таку заяву з викладом Ваших доводів та надішліть позивачу (як надсилали і відзив), надайте суду підтвердження надіслання. Законом це не заборонено.

  • Людмила 08.02.2019 в 12:31

  Відповіcти

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, по справі про розлучення чи можливо надати відзив на позовну заяву, якщо не прийнята судом заява на надання строку для примирення до шеести місяців?

  1. Відповіcти

   Так, можливо, це Ваше право.

  • Ника 15.02.2019 в 19:39

  Відповіcти

  Подскажите, в какие сроки суд обязан рассмотреть и дать ответ на «Вiдзив позовноi заяви». Спасибо.

  1. Відповіcти

   Суд не дает ответ на заявления по сути. Ваши возражения, изложенные в отзыве, суд примет во внимание (если они касаются дела) и на основании них (в том числе) примет решение.

  • Олександра 19.03.2019 в 12:03

  Відповіcти

  Скільки часу потрібно суду для вирішення питання по невиплаті зарплати коли є спір?

  1. Відповіcти

   У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи:

   1) малозначні справи;

   2) що виникають з трудових відносин.

   Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

  • Богдан 24.05.2019 в 11:32

  Відповіcти

  Добрый день. Банк подал в суд. Я уверен в своей правоте на 100%, есть тому доказательства. Обязательно ли мне писать отзыв в суд. Или можно просто мои несогласие заявить судье на суде? Спасибо

  1. Відповіcти

   Лучше все-таки написать отзыв и предоставить доказательства (указать о них в отзыве).

  • Олександр Григорович 08.08.2019 в 16:06

  Відповіcти

  Доброго дня! Питання стосовно написання «шапки» відзиву.
  В своїй статті «Отримали виклик до суду? Права відповідача згідно ЦПК (нова редакція)» 20.03.2018 В категорії Цивільне провадження Ви цитуєте ст. 178 ЦПК: «Відзив повинен містити:
  1) найменування (ім’я) позивача і номер справи;
  2) повне найменування відповідача…»
  Питання таке: «А як можна пояснити, що назву та адресу суду, прізвище та ініціали судді, повну інформацію про позивача не потрібно вказувати? В старій редакції ЦПК такого скорочення не було»
  Дякую за відповідь.

  1. Відповіcти

   Маємо, те що маємо, так виписаний кодекс. Стосовно назви та адреси суду можливо так пояснити: закон вимагає вказати номер справи, в якій знаходиться інформація – код суду першої інстанції (три цифри), через дріб номер справи за порядком у поточному році, через дріб рік реєстрації (дві цифри) – вид судочинства. Справи адміністративного судочинства позначаються літерою – а, кримінального – к, про адміністративні правопорушення – п, цивільного – ц.

   Тобто, є код суду,а це назва та адреса суду. В будь-якому разі відповідач отримає позовну заяву з ухвалою судді про відкриття провадження. Там вже будуть всі необхідні реквізити.
   Закон вимагає зазначення необхідних реквізитів, без яких суд не може прийняти відзив як належний.
   В своєму зразку я показав свій варіант відзиву, який містить вказані Вами реквізити та ті, які необхідні згідно ЦПК.
   У будь-якому разі складайте процесуальні документи (в тому числі відзиви) таким чином, щоб у них обов’язково були внесені ті дані, які вимагає процесуальний закон.

  • Руслан 26.09.2019 в 11:52

  Відповіcти

  Доброго дня! Підкажіть. Спрощене провадження, перше засідання було (тобто справу по суті почали розглядати). Суддя затребував у відповідача надати суду протягом 10 днів певні документи. Чи можу я ознайомитись з данними документами та чи можу я надати свої міркування з приводу змісту цих документів?

  1. Відповіcти

   Доброго дня, можете. Зокрема, Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб…
   Більш детально дивіться ст. 43 ЦПК України.

  • Елена 02.12.2019 в 19:33

  Відповіcти

  Добрый день! Пожалуйста, подскажите, при рассмотрении гражданского дела о взыскании задолженности за ком. услуги, если цена иска больше, чем задолженность, судья может оставить дело без рассмотрения?

  1. Відповіcти

   Стягнення заборгованості за ком послуги вирішується у формі наказного провадження. В такому провадженні суддя може відмовити у видачі судового наказу. Але якщо у суду буде достатньо доказів (з огляду на матеріали, що додаються до заяви) та заява буде складена відповідно до вимог ЦПК, то судовий наказ буде видано.

  • Антонина 17.04.2021 в 20:23

  Відповіcти

  Очень прошу помочь. Приватбанк подал в суд. В материалах дела есть крин анкеты-заявы от 16.11.2011г на основании которого ни утверждаюют, что взяла кредит. Ввыписках указаны ТОЛЬКО 3 карты оформлены вразные года, самая ранняя от 2015года. Т е карты с которой была оформлена анкета нет. Так же движение по счету в выписке только с 2015 года. Не знаю по какой линии написать Отзыв. На основании чего не знаю, но понятно, что тут все не верно. Благодарю

  1. Відповіcти

   Отзыв нужно писать и аргументировать свою позицию со ссылкой на законы и т.д. Для этого необходимо внимательно изучить материалы дела (исковое заявление и док-ты, которые к нему прилагаются). Поэтому, если у Вас нет всех док-ов, нужно обратиться в суд, где находится дело и ознакомиться с материалами (сфотографировать их). Потом уже писать отзыв. В случае, если возникнут затруднения с написанием отзыва, обратитесь по месту к адвокату.

Залишити відповідь до Олександра Скасувати відповідь

Ваша пошт@ не публікуватиметься.