Адвокат для юридичних осіб


Адвокат в господарських та податкових спорах:


претензійна робота з контрагентами;

представництво і повне ведення господарських справ у господарських судах України (господарські спори);


Адвокат в адміністративних спорах:


консультаціі по захисту бізнесу від неправомірних дій контролюючих органів;

представництво і повне ведення адміністративних справ в адміністративних судах України (податкові спори, оскарження незаконних дій контролюючих органів та ін.).


Адвокат у кримінальному процесі:


представництво в кримінальних справах інтересів підприємств;

надання правової допомоги посадовим особам підприємств.


Абонентське юридичне обслуговування:


osmark3

комплексний юридичний супровід діяльності підприємства з усіх правових питань, що виникають у процесі підприємницької діяльності.

Включає в себе:

Підготовка правових висновків з питань, пов’язаних з господарською і економічною діяльністю підприємств;

Складання договорів, контрактів, угод, правова експертиза договорів;

Досудове врегулювання спорів;

Представництво інтересів клієнтів у судових органах України з усіх галузей права;

Юридичний захист і представництво професійних інтересів і прав клієнтів у різних державних структурах та громадських організаціях.


Консалтингові послуги:


osmark3

Проведення перевірки потенційних партнерів (ідентифікація юридичної особи, її засновницька діяльність, звітність емітентів і т.д.);

Отримання і доведення до замовника інформації про виявлені факти і ознакаки порушення його партнерами комерційних зобов’язань;

Дослідження конкурентоспроможності підприємств;

Моніторинг ЗМІ.