ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ м. _________________ “___” ____________ 20__ р. ________________________________________________________________ (вказати найменування підприємства, установи, організації) (надалі іменується “Підприємство”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі ______________________________________________________, з однієї сторони, та Працівник _____________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) (надалі іменується “Працівник”), з іншої сторони, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що […]

Читать полностью

До _____________________________________ (найменування місцевого суду) Позивач ________________________________ місцезнаходження: індекс _________________ Номер засобу зв’язку _____________________ Відповідач _____________________________ (П. І. Б.) що проживає за адресою: індекс ___________ (місце проживання) Номер засобу зв’язку _____________________ ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРАЦІВНИКОМ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ   Ціна позову: ________________   Відповідач, __________________________________________________________________, працює _________________________________________________________________________________________ (посада, виконувана робота) на (в) ____________________________________________________________________________________ (найменування Позивача) з _______________________________________________________________________________________. (число, […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293       ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ   Трудовий контракт. З ким можна укладати      Місто ______________                                                            “___” ____________ 20_ р.     Підприємство, установа, організація (громадянин) ______________________________ ________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, […]

Читать полностью

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________»   Код ЄДРПОУ 00000000   НАКАЗ №__________ ”      ” ________________ р.                                                                                                м. Кропивницький Про встановлення працівнику неповного робочого дня   Відповідно до заяви Іванченко О.В. про переведення на неповний робочий день від _______ року   НАКАЗУЮ:   Установити Іванченко О.В. неповний робочий день – 4 год., починаючи з ___________ року. Оплату праці Іванченко О.В. здійснювати пропорційно відпрацьованого […]

Читать полностью

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ   м. ____________                                                      “___” ____________ 20__ р.   ________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується “Роботодавець”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________,  з однієї сторони, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та ______________________________________________________________________, (вказати прізвище, ім’я та по батькові) що проживає за адресою: ________________________________________________, (вказати місце проживання […]

Читать полностью

  Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю   Місто ____________________ “___” ____________ 20_ р. Прізвище _________________________________________________________________________________ Ім’я ______________________________________________________________________________________ По батькові ______________________________________________________________________________, Рік народження ___________________________________________________________________________ Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) _________________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через […]

Читать полностью