Отримання допомоги юридичними особами. Зразок наказу про скорочення тривалості робочого часу.

Читать полностью

ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ м. _________________ “___” ____________ 20__ р. ________________________________________________________________ (вказати найменування підприємства, установи, організації) (надалі іменується “Підприємство”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі ______________________________________________________, з однієї сторони, та Працівник _____________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) (надалі іменується “Працівник”), з іншої сторони, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що […]

Читать полностью

До _____________________________________ (найменування місцевого суду) Позивач ________________________________ місцезнаходження: індекс _________________ Номер засобу зв’язку _____________________ Відповідач _____________________________ (П. І. Б.) що проживає за адресою: індекс ___________ (місце проживання) Номер засобу зв’язку _____________________ ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРАЦІВНИКОМ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ   Ціна позову: ________________   Відповідач, __________________________________________________________________, працює _________________________________________________________________________________________ (посада, виконувана робота) на (в) ____________________________________________________________________________________ (найменування Позивача) з _______________________________________________________________________________________. (число, […]

Читать полностью

Відповідальність за порушення законодавства про працю Вид порушення Передбачена відповідальність Нормативний акт Дисциплінарна відповідальність Підсудність: загальна, альтернативна та виключна Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Догана Ст. 147, ст. 149 КЗпП Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення Звільнення П. 3 […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293       ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ   Трудовий контракт. З ким можна укладати      Місто ______________                                                            “___” ____________ 20_ р.     Підприємство, установа, організація (громадянин) ______________________________ ________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, […]

Читать полностью

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» Код ЄДРПОУ 00000000 НАКАЗ №__________ про встановлення працівнику неповного робочого дня м. Кропивницький ”      ” ________________ р.  Відповідно до заяви Іванченко О.В. про переведення на неповний робочий день від _______ року НАКАЗУЮ: Установити Іванченко О.В. неповний робочий день – 4 год., починаючи з ___________ року. Оплату праці Іванченко О.В. здійснювати пропорційно відпрацьованого часу. Ознайомити з наказом Іванченко […]

Читать полностью

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ   м. ____________                                                      “___” ____________ 20__ р.   ________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується “Роботодавець”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________,  з однієї сторони, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та ______________________________________________________________________, (вказати прізвище, ім’я та по батькові) що проживає за адресою: ________________________________________________, (вказати місце проживання […]

Читать полностью

  Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю   Місто ____________________ “___” ____________ 20_ р. Прізвище _________________________________________________________________________________ Ім’я ______________________________________________________________________________________ По батькові ______________________________________________________________________________, Рік народження ___________________________________________________________________________ Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) _________________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через […]

Читать полностью