Много людей в стране обращаются к финансовым учреждениям / банкам с целью получения кредита. Средства расходуются на различные цели по усмотрению заемщика. Как известно, банки почти всегда в таких случаях обязывают заемщиков заключать договоры ипотеки (если, конечно, есть недвижимое имущество в собственности). Рассмотрим ситуацию, когда кредит получен заемщиком (одним из супругов) с предварительным заключением договора […]

Читати далі

Нередко стороны при получении кредита в банке отмечают в договоре, что судебная защита прав и законных интересов, в том числе рассмотрение и разрешение споров, возникающих при исполнении или прекращении действия данного договора, включая споры о возмещении причиненных нарушением договора убытков и недействительность  договора, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде (далее указывается какой именно […]

Читати далі

Як зазначалося в статті, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. І нерідко  трапляються випадки, коли поручитель за порушення умов кредитного договору позичальником, сплачує борг позичальника частково або в повному обсязі. Виплата процентів по договору позики, укладеного між фізичними особами Розглянемо, […]

Читати далі

Як відомо, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. У багатьох випадках поручитель, підписуючи договір поруки, не усвідомлює, що у разі невиконання основного зобов’язання, буде відповідати перед банком на рівних умовах з позичальником. Це при тому, що коштів поручитель не отримував […]

Читати далі

Хто хоча б раз брав кредит у банку знає, що банк свої інтереси захищає досить добре. Це розпочинається з укладення кредитного договору, який є повністю складений банком і внести до нього зміни майже неможливо. Або погоджуйся на умови, або кредит не дамо. Отож, в більшості випадків, позичальники отримують кредит на не досить вигідних умовах для […]

Читати далі

З набуттям чинності 7 червня 2014 року Закону України “Про мораторій”, багато громадян, які отримували кредит у іноземній валюті, зітхнули з полегшенням. Адже відповідно до вказаного закону, не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно зі статтею 4 Закону України “Про заставу” та/або предметом іпотеки згідно […]

Читати далі

Нерідко споживачі банківських послуг не мають можливості (не бажають) сплачувати заборгованість по кредиту, яка виникла та (або) проценти по кредиту, а також і штрафні санкції (пеню, штраф). Звісно, виконувати умови договору необхідно, але виникають ситуації, коли відповідно до законодавства можливо зменшити пеню, або застосувати строки позовної давності до кредитних правовідносин. Зупинимося на понятті кредиту та […]

Читати далі