Підстави виселення. Обов’язкове надання іншого постійного жилого приміщення.

Читати далі

Набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Договір міни.

Читати далі

Звільнення працівника в зв’язку зі скороченням посади. Обов’язок власника запропонувати іншу роботу та кваліфікаційні вимоги до працівника.

Читати далі

Ознаки фіктивного правочину. Визнання договору дарування фіктивним.

Читати далі

Пільги зі сплати судового збору. Пільги споживачів при сплаті судового збору

Читати далі

м. Кіровоград     14 грудня 201__ р. __________________________, паспорт ___________________, (далі – “Позикодавець”)  з однієї сторони, та______________________________,  паспорт ЕВ 213698, прож. с. ________________________________________________________., з іншої сторони, уклали цей договір    позики (далі – Договір) про нижченаведене: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а Позичальникзобов’язується повернути їх Позикодавцю у розмірі та порядку, встановлених Договором. СУМА ПОЗИКИ […]

Читати далі