В ________ районний суд Кіровоградської області Суддя ___________ Справа № ______________ (відповідач по справі)                                                                            «    » ___________________     Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи Питання, які ставляться перед експертом   У провадженні Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області знаходиться справа № __________ за позовом __________ (далі-Позивач) до ________________(далі-Відповідач) про визнання договору дійсним. В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на […]

Читать полностью

Ленінський районний суд м. Кіровограда _________________________________ _________________________________ Справа № _______________ Суддя _________________ Заява про закриття провадження у справі   У провадженні Ленінського районного суду м. Кіровограда знаходиться справа за позовом приватного акціонерного товариства «____________» до мене, ____________ про заборону вчинення дій, а саме: вносити будь-які зміни до ЄДР стосовно ПрАТ «_________», вчиняти будь-які дії від імені ПрАТ «_________», використовувати круглу […]

Читать полностью

Бобринецький районний суд Кіровоградської області                              Позивач:        ____________________________              Відповідач:    _____________________________               Справа № ________________               Суддя ___________________   Клопотання про виклик свідка   В провадженні Бобринецького районного суду Кіровоградської області знаходиться цивільна справа за позовом _____________ про стягнення матеріальної та моральної шкоди. Позивачем надано до суду Висновок про причину пожежі від ____________ року, складений Державним інспектором з […]

Читать полностью

Судді  Ленінського районного суду м.   Кіровограда _____________                                                                                     ___________________,                                                                                   25005, м. Кіровоград,                                                                                   вул. ______________. справа № _____________ __________ р.                                      Заява про витребування доказів   У провадженні Ленінського районного суду м. Кіровограда знаходиться справа            №____________ за позовом __________ про стягнення з мене безпідставно набутих коштів. Позивач вказує, що я на протязі значного […]

Читать полностью

Нередко стороны при получении кредита в банке отмечают в договоре, что судебная защита прав и законных интересов, в том числе рассмотрение и разрешение споров, возникающих при исполнении или прекращении действия данного договора, включая споры о возмещении причиненных нарушением договора убытков и недействительность  договора, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде (далее указывается какой именно суд). Также в договоре может […]

Читать полностью

Як зазначалося в статті, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. І нерідко  трапляються випадки, коли поручитель за порушення умов кредитного договору позичальником, сплачує борг позичальника частково або в повному обсязі. Виплата процентів по договору позики, укладеного між фізичними особами Розглянемо, чи можливо поручителю стягнути виплачені […]

Читать полностью

Розглянемо досить поширену ситуацію, коли одна фізична особа надає кошти (позику) іншій фізичній особі. Як правило, така позика оформлюється розпискою про передачу коштів. Суди досить просто задовольняють такі позови в розмірах, які зазначені в розписці. Але існують випадки, коли позикодавець (позивач) хоче відшкодувати проценти за користування позикою, інфляційні витрати за прострочення грошового зобов’язання та три проценти річних. І в такому випадку […]

Читать полностью

Як відомо, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. У багатьох випадках поручитель, підписуючи договір поруки, не усвідомлює, що у разі невиконання основного зобов’язання, буде відповідати перед банком на рівних умовах з позичальником. Це при тому, що коштів поручитель не отримував ніяких. Стягнення поручителем коштів у порядку […]

Читать полностью