Словарь юридических терминов

Полезная информация

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Абсолютна монархія — форма правління, за якою влада (законодавча, виконавча, судова) цілковито належить одній особі (цареві, королю, імператору). Автократія (самодержавство) — система управління, що виявляється у необмеженій і безконтрольній владі однієї особи. Автономія […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю   Багатодітні матері — матері, які виховують 3 і більше дітей віком до 16 років. Бандитизм — організація озброєних груп з метою нападу на державні, громадські установи, підприємства чи на окремих осіб, а […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Валютні операції — купівля, продаж, обмін чи використання в якості засобу платежу або застави іноземної валюти, використання платіжних документів в іноземній валюті, обмін національної грошової одиниці з метою перетворення її вартості на вартістьіноземної […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Галузь права — певна сукупність правових норм, що мають загальний предмет і метод правового регулювання. Галузь законодавства — сукупність усіх чинних нормативно-правових актів, що мають загальний предмет і метод правового регулювання. Галузеві принципи […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Давність позовна — строк для судового захисту права за позовом особи, право якої порушено. Дарування — безоплатна передача однією стороною (дарувальником) іншій стороні (обдарованому) за її згодою майна у власність. Декрет — правовий […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Екологічна безпека — стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної ситуації та виникненню небезпеки для здорові людей. Екологічне законодавство — система нормативно-правових актів, які регламентують суспільні відносини у сфері раціонального […]

Читать полностью

Юридичний словник А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю Житло — готовий жилий будинок чи інше жиле приміщення, придатне для проживання в ньому людей. Житлове законодавство — сукупність нормативно-правових актів, які регулюють умови і порядок надання житлових приміщень громадянам, користування і розпорядження […]

Читать полностью