Різне

Кінцеві бенефіціари: чи подаються відомості, якщо засновники виключно фізичні особи.

Читати далі

Мін’юст визначив порядок притягнення до відповідальності за неподання або несвоєчасне подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевий вигодоодержувача або про його відсутність, або документів для підтвердження таких відомостей. Відповідний наказ № 1626/5 від 12.05.2020 набере чинності 28 травня 2020 року, крім деяких змін, внесених до Порядку надання відомостей з ЄДР юридичних осіб, ФОП і […]

Читати далі

Учбові транспортні засоби. Переведення в категорію спеціалізованих.

Читати далі

Ознаки фіктивного правочину. Визнання договору дарування фіктивним.

Читати далі

Корупційні злочини є одними з найтяжчих у кримінальному законодавстві багатьох країн. Проаналізуємо коротко основні моменти такого поняття як хабарництво та відповідальність в Україні та деяких передових країн світу. Розпочнемо з національного законодавства. Україна Згідно національного законодавства, стаття кримінального кодексу звучить наступним чином: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (для зрозумілості – отримання […]

Читати далі

Відповідальність за порушення законодавства про працю Вид порушення Передбачена відповідальність Нормативний акт Дисциплінарна відповідальність Підсудність: загальна, альтернативна та виключна Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Догана Ст. 147, ст. 149 КЗпП Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи […]

Читати далі