Образцы документов

ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ м. _________________ “___” ____________ 20__ р. ________________________________________________________________ (вказати найменування підприємства, установи, організації) (надалі іменується “Підприємство”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі ______________________________________________________, з однієї сторони, та Працівник _____________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) (надалі іменується “Працівник”), з іншої сторони, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293       ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ   Трудовий контракт. З ким можна укладати      Місто ______________                                                            “___” ____________ 20_ р.     Підприємство, установа, організація (громадянин) ______________________________ ________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, […]

Читать полностью

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________»   Код ЄДРПОУ 00000000   НАКАЗ №__________ ”      ” ________________ р.                                                                                                м. Кропивницький Про встановлення працівнику неповного робочого дня   Відповідно до заяви Іванченко О.В. про переведення на неповний робочий день від _______ року   НАКАЗУЮ:   Установити Іванченко О.В. неповний робочий день – 4 год., починаючи з ___________ року. Оплату праці Іванченко О.В. здійснювати пропорційно відпрацьованого […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р. N 5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2000 р. за N 101/4322       Типовий договір оренди земельної частки (паю) ЗАВАНТАЖИТИ “___” _______________ 20__ р. село, селище, місто _____________  району __________________ (Автономна Республіка Крим, область) Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують […]

Читать полностью

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ   м. ____________                                                      “___” ____________ 20__ р.   ________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується “Роботодавець”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________,  з однієї сторони, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та ______________________________________________________________________, (вказати прізвище, ім’я та по батькові) що проживає за адресою: ________________________________________________, (вказати місце проживання […]

Читать полностью

  Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю   Місто ____________________ “___” ____________ 20_ р. Прізвище _________________________________________________________________________________ Ім’я ______________________________________________________________________________________ По батькові ______________________________________________________________________________, Рік народження ___________________________________________________________________________ Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) _________________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через […]

Читать полностью

г._________________                                                                                                                                                                 ” ___” ______________ 200_ г. _______________ ( указать наименование стороны ) (в дальнейшем именуется “Поставщик” ) в лице __________________________ , (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ______________ , ( указать: устава, доверенности, положение и т.п.) с одной стороны, и _______________ ( указать наименование стороны ) (в дальнейшем именуется “Покупатель ” ) в лице ___________ , (должность, фамилия, имя, […]

Читать полностью