Образцы документов

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про проведення робіт із закріплення межових знаків

Читать полностью

Повідомлення про заборону проводити будь-які сільськогосподарські роботи у разі припинення чи розірвання договору оренди земельної ділянки.

Читать полностью

ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ м. _________________ “___” ____________ 20__ р. ________________________________________________________________ (вказати найменування підприємства, установи, організації) (надалі іменується “Підприємство”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі ______________________________________________________, з однієї сторони, та Працівник _____________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) (надалі іменується “Працівник”), з іншої сторони, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293       ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ   Трудовий контракт. З ким можна укладати      Місто ______________                                                            “___” ____________ 20_ р.     Підприємство, установа, організація (громадянин) ______________________________ ________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, […]

Читать полностью

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» Код ЄДРПОУ 00000000 НАКАЗ №__________ про встановлення працівнику неповного робочого дня м. Кропивницький ”      ” ________________ р.  Відповідно до заяви Іванченко О.В. про переведення на неповний робочий день від _______ року НАКАЗУЮ: Установити Іванченко О.В. неповний робочий день – 4 год., починаючи з ___________ року. Оплату праці Іванченко О.В. здійснювати пропорційно відпрацьованого часу. Ознайомити з наказом Іванченко […]

Читать полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р. N 5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2000 р. за N 101/4322       Типовий договір оренди земельної частки (паю) ЗАВАНТАЖИТИ “___” _______________ 20__ р. село, селище, місто _____________  району __________________ (Автономна Республіка Крим, область) Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують […]

Читать полностью

Зразок акту про не проживання особи за місцем реєстрації.

Читать полностью

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ   м. ____________                                                      “___” ____________ 20__ р.   ________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується “Роботодавець”) в особі _________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________,  з однієї сторони, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та ______________________________________________________________________, (вказати прізвище, ім’я та по батькові) що проживає за адресою: ________________________________________________, (вказати місце проживання […]

Читать полностью