Гражданское судопроизводство

Передусім зазначу, що відповідно до ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких […]

Далее

Проведемо короткий аналіз рішень ВСУ, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення. Зокрема, ВСУ знову звертає увагу на те, що відповідно до ст. 387 ЦК України особа (власник майна) має право витребувати майно із чужого незаконного володіння у добросовісного набувача виключно з підстав, передбачених ст. 388 ЦК України. Особливу увагу в таких спорах необхідно […]

Далее

Проведемо короткий аналіз рішень ВСУ, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення. Зокрема, ВСУ зазначеє: 1. Що стосується спорів про право власності та інших речових прав Припинення права власності особи у спільному майні може бути визнано рішенням суду за наявності хоча б однієї обставини, передбаченої ст. 365 ЦК України (п. 1-3), за умови, […]

Далее

В Постанові N 3 від 1 березня 2013 року «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ дає роз’яснення судам щодо перевірки належності справ до їх юрисдикції та підсудності. Так,  зокрема, суди мають виходити з того, що критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від […]

Далее

Згідно зі ст. 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Дуже часто виникає ситуація, коли особа приймає спадщину, в складі якої є депозит, який знаходиться в банківській установі. Звісно, банки видають спадкоємцеві депозитні кошти після оформлення спадщини. А […]

Далее

В своєму Листі від 27.09.2012 р. N 10-1389/0/4-12 «Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права» ВССУ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ вказав, яким чином потрібно вирішувати справи по трудовим спорам. Як зазначає ВССУ, відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов […]

Далее

Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за 2010 — 2011 рр. У висновках ВСУ від від 1 червня 2012 року викладена позиція суду на підставі рішень, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення. Спори, […]

Далее