Господарське провадження

В даній статті  розгляну питання відповідальності за прояв неповаги до суду. Що означає саме поняття «прояв неповаги до суду»? На вказане питання дає відповідь ст. 185-3 КУпАП. Так, відповідно до вказаної статті, прояв неповаги до суду – це неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб […]

Читати далі

Достаточно часто в хозяйственных судах рассматриваются споры о признании договора (любого) недействительным. Очень большое количество таких исков является формальным, истцы таким образом хотят, как правило, затянуть процесс. Например, рассматривается дело о взыскании задолженности по договору купли-продажи, поставки или др. Ответчики по таким спорам обращаются в суд о признании такого договора недействительным и просят суд приостановить […]

Читати далі

Досить часто в господарських судах розглядаються спори про визнання договору (будь-якого) недійсним. Дуже велика кількість таких позовів є формальними, позивачі таким чином хочуть, як правило, затягнути процес. Наприклад, розглядається справа про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу, поставки чи ін. Відповідачі по таких спорах звертаються до суду про визнання такого договору недійсним і просять суд зупинити […]

Читати далі

В связи с вступлением в силу 01.05.2016 Закона Украины от 07.04.2015 N 289-VIII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов” (далее – Закон), Высшим хозяйственным судом Украины по этому поводу предоставлено разъяснение в информационном письме от 25.04.2016 г. N 01-06 / 1474/16. Главное, на что необходимо обратить внимание – это […]

Читати далі