Кінцеві бенефіціари: чи подаються відомості, якщо засновники виключно фізичні особи.

Адвокатське бюро Осмарк

Відразу скажу, на момент написання цієї короткої публікації, дане питання вельми актуальне. Адже сервісні центри (прозорі офіси) працюють в авральному режимі, нотаріуси також всі в роботі).

І левова частка юридичних осіб, які поновлюють відомості про бенефіціарів, це юридичні особи, якраз ті, у яких засновники фізичні особи і вони ж кінцеві бенефіціари. Практично всі державні реєстратори та нотаріуси скажуть, що такі юридичні особи також повинні поновлювати дані про бенефіціарів.

Якщо звернутися до здорового глузду, це повністю не відповідає здоровому глузду ))), вибачте за тавтологію. Адже в засновниках зазначено конкретні фізичні особи, які і є кінцевими бенефіціарами. Фізична особа не ділиться на частини, і не можна визначити, хто є головним бенефіціаром – голова чи п’ята точка.

Чи може законодавець допускає, що якщо в засновниках особа А, а кінцевий бенефіціар особа Б, який ховається за А, то Б зі страху подасть відомості про себе як кінцевого бенефіціара?

Але що там зазначено у Законі?

Реєстратори та нотаріуси вкажуть Вам на перелік юридичних осіб, звільнених від обов’язку подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника (наведений у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Ось що там зазначено:

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

“п.9. інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності”.

Стосовно адвокатських об’єднань: Відповідно до Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

Чому законодавець не включив в перелік адвокатські бюро? Риторичне запитання. Можливо, саме адвокатські бюро мають «прихованих» бенефіціарів?

І ось, якщо в переліку не зазначена юридична особа, то відомості потрібно надавати. Така думка державних службовців і не тільки…

Хоча, якщо прискіпливо проаналізувати статтю, то стає очевидним, що законодавець акцентує увагу саме на засновниках – юридичних особах. І це правильно, адже коли в засновниках юридична особа, неможливо «вийти» на фізичних осіб.

Хочу також вказати на Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21 травня 2015 року № 475-VIII.

Даним Законом вносяться зміни до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів“.

Наголошу, цей закон чинний!!

Ось зазначені зміни:

“Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи”.

Тобто, вказаним законом не вимагається подавати відомості про бенефіціарів взагалі, якщо засновники – фізичні особи. І вони ж є кінцевими бенефіціарами.

Наголошу, це моя особиста думка. Кожний для себе приймає рішення сам.

Також, насамкінець хочу додати, що схожа думка висловлена і в офіційному виданні ДФС України «Вісник: офіційно про податки».