Адміністративний позов про скасування рішень та зобов’язання вчинити певні дії (стосовно податкових накладних).

Адвокатське бюро Осмарк

Кіровоградський окружний адміністративний суд

 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40

Позивач:                 Товариство з обмеженою відповідальністю

                                 «Сучасні інженерні системи»

код ЄДРПОУ 34780427   

                                                                                                         27641, Кіровоградська обл., Кропивницький район, село Черняхівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 12 А

тел +380522______

                                 електронна адреса: _______________@gmail.com

Відповідач 1:            Державна податкова служба України,

                                   код ЄДРПОУ 43005393,

                                   04053, Львівська площа, 8, м. Київ

                                   електронна адреса: post@tax.gov.ua

                                   тел. +38 (044) 272 62 55

Відповідач 2:            Головне управління ДПС у Кіровоградській області

                                   код ЄДРПОУ 43142606

                                   25006, вул. Велика Перспективна, 55, м. Кропивницький

                                   тел. 0522 36-69-61

                                   електронна адреса: kr.official@tax.gov.ua

Адміністративний позов

про скасування рішень та зобов’язання вчинити певні дії.

Відповідно до приписів п.201.10. ст.201 ПКУ ТОВ “Сучасні інженерні системи” (далі – Позивач) було складено податкову накладну за № 1 від 19.11.2020 р. та направлено  для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Через автоматизовану систему “Єдине вікно подання електронних документів” позивач отримав квитанцію від 14.12.2020 р. до податкової накладної № 1 від 19.11.2020 р., в якій містилась інформація про зупинення реєстрації вказаної податкової накладної відповідно до п.201.16 ст.201 ПК України. В квитанції зазначено: коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 41.00.40 відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такою товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

23.12.2020 року позивачем направлено повідомлення № 1 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних /розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено та разом з повідомленням направлено підтверджуючі документи-первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції (документ прийнято згідно квитанції № 2 від 24.12.2020 р.).

Також, позивачем 24.12.2020 року направлено Таблицю даних платника податку на додану вартість, яку також 24.12.2020 року прийнято до розгляду.

Зі змісту рішення від 28.12.2020 р. вбачається, що у зв`язку з ненадання Позивачем копій документів: первинних документів щодо постачання/ придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи) в тому числі рахунків, актів приймання – передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних цінових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити), прийнято рішення про відмову у реєстрації спірної податкової накладної.

04.01.2020 року позивачем направлено скаргу щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на рішення від 28.12.2020 року № 2268887/34780427, винесеного комісією Головного управління ДПС у Кіровоградській області. Разом із скаргою також направлялися в електронному вигляді документи, що підтверджують реальність здійснення господарської операції (договори, акти, платіжні документи).

Рішенням комісії Держаної податкової служби України, яка приймає рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1730/34780427/2 від 15.01.2020 р., скаргу позивача відповідно до п. 56.23 ст.56 Податкового Кодексу України залишено без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін.

Вважаємо, вказані дії є протиправними та вчинені всупереч діючого законодавства.

Так, для здійснення господарської діяльності Позивачем укладено договір № 54 про падання ремонтно-будівельних робіт з ПП “Кіровоград-промбуд” (код 33321274) від 14.10.2020 року. За договором Виконавець (Позивач) за завданням Замовника виконує роботи з закладання прорізів газоблоком ПрАТ “Піраміс” за адресою: вул. Чикаленка,1, м. Кропивницький.

На виконання умов даного договору позивачем виписано податкову накладну № 1 від 19.11.2020 року на ПП “Кіровоград-промбуд”, на суму 131 976,00 гривень.

Підтвердженням здійснення даної угоди є первинні документи: договір № 54 від 14 жовтня 2020 року, укладений та підписаний сторонами; акт № 1 приймання-передачі від 19 жовтня 2020 року; акт № 1-11/20 від 30 листопада; кошторис; платіжне доручення № 1047 від 19 листопада 2020 року (підтвердження оплати).

Вказані документи надавалися для перевірки, але ну були взяті до уваги.

Слід зазначити, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної на підставі пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, контролюючий орган має зажадати від платника документи на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, пов`язаних з легальністю діяльності юридичної особи, вказавши які саме аспекти належить висвітлити платнику податків у своїх поясненнях.

Як вбачається зі змісту квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних, фіскальний орган у ній вказав, що господарська операція платника податків відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Зупинення реєстрації ПН/РК за п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій відбувається у разі одночасного дотримання трьох умов: відсутність товару в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товару, що на постійній основі постачається; обсяг постачання дорівнює або перевищує товарні залишки; переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.

Натомість, надіслані позивачу квитанції містять вимоги щодо надання пояснень та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, без зазначення конкретної пропозиції щодо переліку документів, необхідних та достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Також, в оскаржуваних рішеннях не зазначено, які вимоги законодавства порушено при складанні документів та яких саме конкретно документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних. Як вже зазначалося, нами надсилалися первинні документи, що підтверджували реальність здійснення господарської операції та правомірність складання податкової накладної.

Відповідачами безпідставно у рішеннях зазначено “відсутні пояснення та копії документів щодо реальності здійснення фінансово – господарських операцій з придбання та реалізації по кодах УКТЗЕД, зазначених у наданій Таблиці даних платника податків”, так як є беззаперечні докази приймання вказаних документів в електронному виді.

Вважаємо оскаржувані рішення прийнято відповідачем необґрунтовано, тобто без урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, недобросовісно, всупереч вимогам чинного законодавства, у зв`язку із чим є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідно до ст. 77 КАСУ, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Позивач отримав  рішення № 1730/34780427/2  18.01.2021 року.

Відповідно до ст. 160 КАСУ повідомляємо:

нами не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160-161 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОСИМО:

  1. Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 28.12.2020 року № 2268887/34780427 про відмову в реєстрації податкової накладної № 1 від 19.11.2020 року в Єдиному реєстрі податкових накладних.
  2. Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 1 від 19.11.2020 року, поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи», код ЄДРПОУ 34780427, за датою фактичного подання – 14.01.2021 року.
  3. Стягнути з відповідачів судовий збір.  

Додатки:

1

2

3

Директор ТОВ «Сучасні інженерні системи»      

________________             Шевченко С.М.

25.01.2021 р.