Зразок відзиву на апеляційну скаргу в господарському процесі

До Центрального апеляційного господарського суду

зразок

Позивач:                            Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»

                                             код ЄДРПОУ 00000000                                                                           27641, Кіровоградська обл., Кропивницький район, село Черняхівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок __

                                             тел +_________

                                             електронна адреса: _______

Відповідач (апелянт):      Товариство з обмеженою відповідальністю «Інком-Стіл»

                                             Код ЄДРПОУ _____

                                             49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТЕЛЕВІЗІЙНА, будинок 1-А, офіс 3

                                             тел. +__________

                                             електронна адреса: __________

                                             інші відомості відсутні

Справа № 904/6118/19

                                             Суддя Антонік С.Г.

Відзив на апеляційну скаргу

Рiшенням Господарського суду Днiпропетровськоi’ областi вiд 10.03.2020 року позовнi вимоги ТОВ «Сучаснi Iнженернi Системи» задоволено частково: стягнуто з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Iнком-Стiл” (49010, м. Днiпро, вул. Телевiзiйна, буд. 1-А, оф. 3, код СДРПОУ 37452010) на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Сучаснi Iнженернi системи” (27641, Кiровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Черняхiвка, вул. Польова, буд. 12 А, код СДРПОУ 34780427) 113 504,61 грн. (сто тринадцять тисяч п’ятсот чотири гривнi 61 коп.) основного боргу, 1 702,57 грн. (одна тисяча сiмсот двi гривнi 57 коп.) судового збору.

Не погоджуючись з даним рішенням, Відповідач подав апеляційну скаргу на вказане рішення.

Вважаємо, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стосовно порушення норм процесуального права

Апелянт вважає, що суд першої інстанції неправомірно не задовольнив клопотання про розгляд справи в загальному позовному  провадженні та наводить підстави та аргументи, які повинен був врахувати суд.


Корисне в господарському процесі


Вважаємо, що суд правомірно не задовольнив клопотання апелянта з наступних обставин:

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Пунктом 5 наведеної вище статті ст. 12 ГПК України передбачено, що малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Суд при винесенні ухвали керувався виключно вимогами закону. Будь-яких підстав розглядати справу в порядку загального позовного провадження не було, виклик свідків був недоцільним (обставини справи підтверджуються наявними документами в ній, свідки не можуть надати дані, які можуть бути підтверджені виключно документами). Позивач також заперечив в судовому засіданні щодо розгляду справи в порядку загального позовного провадження, так як на його думку це було банальне затягування справи. Про затягування справи свідчить і той факт, що Відповідач на першому судовому засідання просив ознайомитися зі справою та надати відзив (хоча повинен був це зробити, відповідно вимогам суду, до засідання)

Таким чином, вважаємо, що суд правомірно відмовив Відповідачу в задоволенні клопотання.

Стосовно порушення норм матеріального права

Всі доводи апелянта зводяться до того, що Позивач сам не хотів забирати товар, не надавав довіреності на отримання товару, а тому у Відповідача не було достатніх підстав для відвантаження товару.

Вказані доводи є лише словами відповідача, матеріали справи містять достатні документи, які вказують на те, що відповідачем не здійснювалася поставка товару виключно з його вини.

Так, як ми зазначали в позовній заяві та додали до справи належним чином завірені копії видаткових накладних, нами отримано було товару на загальну суму 843 622,39 грн. Інших доказів отримання нами будь-якого товару від позивача не має. Таких доказів не надав і позивач.

Відповідач також зазначає, що товар був виготовлений в строк. На запитання представника позивача представнику відповідача в судовому засіданні 26.02.2020 року – який строк має на увазі представник відповідача, останній відповів – 27 серпня 2018 року. Тобто, це граничний строк, який зазначений в специфікації № 1 від 14 травня.

Слід зазначити, що в самій претензії Відповідач зазначає, що не підписував Специфікацію № 1, а тому строки не встановлювалися.

Звертаємо увагу суду на те, що у відзиві та відповіді на претензію (документи у справі) Відповідач зазначає, що залишок товару було виготовлено 26.09.2019 року. Тобто, навіть якщо вірити поясненням представників Відповідача, виготовлення товару було здійснено більш ніж через рік з моменту кінцевої дати поставки товару згідно Специфікації № 1.

З всього вищевикладеного можна зробити висновок, що Відповідач продовжує вводити в оману суд та намагається уникнути відповідальності.

Таким чином, Відповідач не довів належними доказами наступне:

  1. Що товар поставлений Позивачу в повному обсязі;
  2. Що залишок товару на загальну суму 113 504, 61 грн. не отримувався з вини Позивача (відсутні будь-які докази повідомлення Позивача про вимогу отримати товар, не прийняття товару Позивачем тощо).

Зі змісту відзиву на позовну заяву вбачається, що Відповідач не надав будь-яких доказів, що стосувалися б предмету спору: додаткових первинних документів, що підтверджували б отримання Позивачем товару в іншому розмірі та на іншу суму, ніж зазначає Позивач; вимог, претензій тощо, щоб доводили те, що Позивач навмисно не отримував товар.

В зв’язку з тим, що апеляційну скаргу ми отримали лише 27.07.2020 року на електронну адресу з Центрального апеляційного господарського суду (так як не отримали апеляційну скаргу з додатками від Відповідача), у нас не було змоги надати відзив у строк відповідно до ухвали суду, а тому проситимемо  суд поновити строки надання відзиву.

На підставі викладеного, згідно з ст.ст. 263, 275 ГПК,

просимо:

  1. Поновити строки на подання відзиву на апеляційну скаргу;
  2. залишити судове рішення без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Додаток:

докази направлення відзиву відповідачу.

Директор

ТОВ «Сучасні інженерні системи»       ________________          _____

28.07.2020 р.