Новації в адміністративному оскарженні ППР в 2020 році.

Адвокатське бюро Осмарк

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» були внесені, хоча і не дуже суттєві, зміни до процедури адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень (ППР).

Розглянемо їх детальніше:

Отже, з 23.05.2020 року вступили в силу зміни до ч. 2 ст. 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які викладені наступним чином:

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.

Корисне на сайті:

Як бачимо, трохи змінилося формулювання в порівнянні з попередньою версією, але зміст не змінився.

Як і в попередній версії, ч. 3 ст. 56 ПКУ визначає строки подачі скарги та органи оскарження:

скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику… подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

В зв’язку з викладеним, було виключено п. 56.6 ПКУ, який передбачав можливість оскаржити рішення податкового органу до контролюючого органу вищого рівня (так як новий закон передбачає одразу звернення зі скаргою до органу вищого рівня).

Граничні строки, передбачені ПКУ для оскарження податкового повідомлення-рішення, зазначаються в податковому повідомленні-рішенні (пп. 5 пп. 58.1.1 ПКУ «вимоги до вмісту ППР», який вступить в силу з 01.01.2021).

З 01.01.2021 в пп. 7 п. 58.2 ПКУ передбачено, що інформація про оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку буде міститися в Єдиному реєстрі податкових повідомлень-рішень контролюючих органів, спрямованих (вручених) платникам податків.

Відповідно до п. 56.10 ПКУ, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Відповідно до п. 56.15 ПКУ, скарга, подана із дотриманням строків, визначених абзацом першим пункту 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Також, з 23.05.2020 року, відповідно до п. 56.3 ПКУ, протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту (10 днів), платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

З 01.01.2021 року: у разі якщо в межах процедури адміністративного оскарження було прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені цим Кодексом, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (п. 130.1 ПКУ).

п. 52 8 ПКУ (розділ XX ПКУ) Тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених встаттею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 цього Кодексу.

З 23.05.2020 року з’явилася нова норма – п. 56.31 ПКУ, яка визначає додаткові можливості оскарження дій органу, який прийняв оскаржувані рішення, щодо нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва.

Процедура адміністративного оскарження закінчується днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у строк, передбачений абзацом першим пункту 56.3 ст. 56 ПКУ (56.17.1 ПКУ).