Зразок апеляційної скарги

Діє з 15.12.2017 р.

                             Кропивницький апеляційний суд

(через _________ районний суд Кіровоградської області)

                        Позивач:                               _______________,

28400, Кіровоградська обл., м._____,      вул. __________________

ід. код ______________

                                                                       тел. ________________

                                                                                         ел. адреса ____________

                                Відповідач:                                     ___________________

25000, Кіровоградська обл., м.______________,      вул. _________________

ід. код _______________

                                                                       тел. __________________

                                                                                         ел. адреса невідома

Судовий збір  __________ грн.

Апеляційна скарга

на рішення ___________ районного суду Кіровоградської області від _____2019 р.

Рішенням _______ районного суду Кіровоградської області від _________ 2019 року по справі № ___________ задоволено позовні вимоги ____________ (далі – Позивач) до мене про розірвання шлюбу.

Вважаю, судове рішення не є законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню за наступних обставин:

Статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського Суду з прав людини як джерело прав.

Крім цього, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, закріплено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

У пункті 84 рішення Європейського суду з прав людини по справі «Валліанатос та інші проти Греції» від 07.11.2013 року (Заяви №№29381/09 та 32684/09) передбачено: «Суд наголошує на принципах, встановлених у його практиці. Мета захисту родини у її традиційному сенсі є доволі абстрактною і для її реалізації може використовуватися широкий спектр конкретних заходів… Також, з огляду на те, що Конвенція є «живим» документом, який слід тлумачити у світлі умов сьогодення…, держава при виборі засобів, покликаних забезпечувати захист сім`ї та повагу до сімейного життя, як цього вимагає стаття 8, обов`язково має брати до уваги зміни, що відбуваються у суспільстві і у ставленні до соціальних питань, цивільного стану і міжособистісних стосунків, включаючи той факт, що не існує лише одного шляху чи лише одного вибору, коли йдеться про те, як вести сімейне або приватне життя».

Відповідно до положень ст. 112 СК України, при вирішенні питання про розірвання шлюбу суд з`ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Згідно до п.10 Постанови Пленуму Верховного Суду України №11 від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», суди повинні уникати формалізму при вирішенні позовів про розірвання шлюбу, повно та всебічно з`ясовувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, враховувати наявність малолітньої дитини, та інші обставини життя подружжя, забезпечувати участь у судовому засіданні, як правило, обох сторін, вживати заходів до примирення подружжя.

Суд першої інстанції зазначив у рішенні, що прийшов до висновку про розірвання шлюбу подружжя, оскільки примирення між ними неможливе із-за небажання зберегти сім’ю.

Я з цим не згодний, вважаю, що не було підстав у суду приходити до такого висновку.

Так, я неодноразово вказував суду, що у нас є малолітня дитина, що я проти розірвання шлюбу і що у нас міцна сім’я. Я просив суд надати час нам для примирення. Дружина була не проти. Натомість суд прийняв рішення та не надав часу для примирення.

Тобто, фактично висновок суду про небажання зберегти сім’ю не відповідає дійсності.

З дружиною у нас були деякі непорозуміння, але це однозначно не є підставою для розірвання шлюбу та руйнування наших сімейних відносин. Ще раз наголошу, що у нас із дружиною є малолітня дитина, яка потребує як матір, так і батька при зростанні. На даний час ми з дружиною порозумілися і не хочемо руйнувати сім’ю.

Вважаю, що суд формально поставився до розгляду питання про розірванню шлюбу безпосередньо в нашому випадку, не з’ясував фактичні взаємини між мною та дружиною, не в повній мірі врахував наявність малолітньої дитини та не вжив достатніх заходів для примирення подружжя.


Корисне: цивільний процес


Таким чином, суд першої інстанції неповно з’ясував обставин, що мають значення для справи;  невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи призвели до неправильного ухвалення рішення.

Судове рішення отримано ____________  р.

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст.ст. 356, 357, 374, 376 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Скасувати рішення _____________ районного суду Кіровоградської області від ______ 2019 року по справі № __________ за позовом _______ до мене про розірвання шлюбу повністю та закрити провадження по справі.

Додатки:

  1. Квитанція про сплату судового збору;
  2. Копія позовної заяви для відповідача.

______________________ «          » ________________________ 2019 р.