Зразок заяви про перегляд заочного рішення

Адвокатське бюро ОСМАРК

До Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

ПОЗИВАЧ:           ____________

Код ЄДРПОУ 00000000,

вул. ________, м. _____,____,

засоби зв’язку та електронна адреса невідомі

ВІДПОВІДАЧ:  _____________,

податковий номер ___________;

проживаю : вул. ________________,

________район,

Кіровоградська область, _________;

моб. телефон: ___________;

Справа № __________

Суддя ____________

Заява про перегляд заочного рішення

Кіровоградським районним судом Кіровоградської області розглядалася цивільна справа № ______ про стягнення з ________ на користь _______ заборгованості за кредитним договором.

(Вказуютьсяобставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву, і докази про це).


Зразки документів у цивільному процесі:


  •  
  •  

(Вказати посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача)

  •  
  •  

В судовому засіданні я надам оригінали документів, які підтвердять невірність розміру суми заборгованості, які розрахував позивач.

Відповідно до ст. 284 ЦПК, заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

На підставі викладеного, згідно ст.ст. 284, 285  ЦПК України,

Прошу:

  1. Поновити пропущений строк на подання заяви про перегляд заочного рішення, прийняте Кіровоградським районним судом Кіровоградської області від ______ р. по справі № _______ про стягнення з _________ на користь _______ заборгованості за кредитним договором.
  2. Переглянути заочне рішення, прийняте Кіровоградським районним судом Кіровоградської області від _____ р. по справі № _______ про стягнення з ______ на користь ___ заборгованості за кредитним договором.

Додатки:

копії документів, які додаються до заяви;

копія заяви з додатками;

Квитанція про сплату судового збору на 1 арк.

_________                             ____________________                   __________  р.