Ставки податку при прийнятті спадщини

Адвокатське бюро Осмарк

Розглянемо коротко ставки (розмір) податку, який повинна сплатити особа в результаті прийняття спадщини. Вказані ставки прописані в Податковому кодексі України, а саме в розділі IV ст. 174.

Ставки можливо переглянути нижче в таблиці, а зараз коротко саме про об’єкти спадщини:

а) об’єкт нерухомості;

б) об’єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об’єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об’єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця – учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Ставки ПДФО в результаті отримання спадщини

Ставка податку
Об’єкти спадщини та категорії спадкоємців
0%а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення*;
б) вартість власності, зазначеної в підпунктах “а”, “б”, “ґ”, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах “а”, “б”, що успадковуються дитиною-інвалідом;
в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;
5%будь-який об’єкт спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є зазначеними вище;
18%для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента (навіть коли резидент є членом сім’ї 1 чи 2 черги).

Ступені споріднення*

Перша черга

діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Друга черга

рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.


Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.