Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості в господарському процесі.

Господарський суд Житомирської області,

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю “_________________”   

                                             код ЄДРПОУ_____                                                                            25009, м. Кропивницький, вул. _____

                                             тел.+____________

                                             електронна адреса: ___________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю “_______________”

                                             Код ЄДРПОУ ______________

                                             11772, Житомирська обл., ______

                                             тел. _______________

                                             електронна адреса: ______________

                                             інші відомості відсутні

Ціна позову: 378 399,93 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості

27 квітня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «________», в особі директора ___________., діючого на підставі Статуту (далі – Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «_________», в особі керівника _______, діючого на підставі Статуту (далі – Відповідач), було укладено договір № ____ купівлі продажу (далі – Договір 1).

            Згідно п. 1.1 Договору 1, продавець (Позивач) зобов’язується передати у власність покупця (Відповідача) сільськогосподарську продукцію врожаю 2016 року (далі – Товар), а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість. Відповідно до п. 1.2 Договору 1, покупцю передавався наступний Товар: насіння сої Аннушка I репродукція в кількості 29 тон на загальну суму з ПДВ 667 000,00 грн.

            Відповідно до п. 2.3 Договору 1, платежі здійснюються на підставі виставленого Продавцем рахунку-фактури.

            Відповідно до п. 2.5 на умовах попередньої оплати Покупець зобов’язується провести оплату наступним чином:

            Не пізніше 04 травня 2018 р. – 299 000,00 грн.;

            Не пізніше 11 травня 2018 року – 168 670,00 грн.;

            Не пізніше 18 травня 2018 року – 99 670,00 грн.;

            Не пізніше 25 травня 2018 року – 99 660,00 грн.

            Відповідно до п.3.2 Договору 1, зазначений у пункті 1.2 Договору 1 Товар відвантажується покупцю в строк до 10 травня 2018 року. Згідно з п. 3.4 Договору 1, факт отримання покупцем товару підтверджується товаро-транспортною накладною за датою, що визначена у видатковій накладній. Отримання товару здійснюється на підставі надання оригіналу довіреності виданої покупцем уповноваженій особі.

            Відповідно до умов Договору 1 Відповідач, на підставі виставленого рахунку фактури  № 122 від 02.05.2018 року, здійснив передоплату в розмірі 299 000,00 грн. 03.05.2018 року згідно платіжного доручення № 1301. Позивач в свою чергу передав у власність Відповідача Товар, визначений у п.1.1 Договору 1 в повному обсязі, що підтверджується видатковою накладною № 142 від 10 травня 2018 року, товарно-транспортною накладною за № Р142 від 10 травня 2018 року та довіреністю № 29 від 10 травня 2018 року

Відповідачем після отримання Товару в повному обсязі були проведені наступні оплати:

            Відповідно до платіжного доручення від 06.06.2018 року за № 1426 було сплачено 57 000,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення від 19.06.2018 року за № 1506 було сплачено 100 000,00 грн.

Більше жодних оплат з боку Відповідача не надходило на виконання умов Договору 1, хоча граничних строк передбачено не пізніше 25 травня.

Таким чином, заборгованість Відповідача за договором 1 становить 211 000,00 грн. (677 000,00 – 299 000,00 – 57 000,00 – 100 000,00).

Відповідно до Протоколу розбіжностей до договору 1 від 27 квітня 2018 року, узгодженого та прийнятого сторонами в редакції Покупця (Відповідача), відповідно до п. 7.3 Договору 1, у випадку прострочення Покупцем оплати Товару більш ніж на 30 банківських днів, Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10 відсотків від вартості суми несплаченого товару.

Як вже зазначалося, граничним строком сплати є 25 травня 2018 року, граничний строк оплати без застосування штрафу закінчується 24.06.2018 року, а тому Покупець повинен сплатити штраф на користь Позивача у розмірі 21 100,00 грн. (211 000,00 x 10% = 21 100,00 грн.).


Зразки документів у цивільному процесі:


Відповідно до ст. 625 ЦК України, Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Користуючись своїм правом, вважаємо за необхідне стягнути з Відповідача суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Загальний час прострочення рахується нами з 26.05.2018 р.

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції

Період заборгованості Сума боргу (грн.) Сукупний індекс інфляції за період¹ Інфляційне збільшення суми боргу² Сума боргу з врахуванням індексу інфляції³
26.05.2018 – 21.12.2018 211000.0 1.043 9173.37 220173.37

Таким чином, сума боргу з урахуванням індексу інфляції складає 220173.37 грн.

¹Сукупний індекс інфляції за період розраховується за формулою: ІІ ср. = ІІ1 х ІІ2 …х ІІХ/100^n, де ІІ1 – індекс інфляції за перший місяць заборгованості; ІІ2 – індекс інфляції за другий місяць заборгованості; ІІХ – індекс інфляції за останній місяць заборгованості; n – кількість місяців заборгованості

²Інфляційне збільшення суми боргу розраховується за формулою: С. інфл. = С х ІІср., де С – сума боргу; ІІср.- сукупний індекс інфляції

³Сума боргу з врахуванням індексу інфляції розраховується за формулою: С заг. = С + С інфл., де С – сума боргу; С інфл. – інфляційне збільшення суми боргу

Розрахунок процентів

Сума боргу (грн) Період прострочення Кількість днів прострочення Розмір процентів річних Загальна сума процентів
211000.0 26.05.2018 – 30.11.2018 210 3 % 3641.92

Таким чином, загальна сума процентів за договором складає 3641.92 грн.

Загальна заборгованість за Договором 1 становить 244 915,29 грн

(211 000,00 + 21 000,00 + 9 173,37 + 3 641,92).

            Також, 16.05.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «____________», в особі директора ________, діючого на підставі Статуту (далі – Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «_________», в особі керівника _____, діючого на підставі Статуту (далі – Відповідач), було укладено договір № _____ купівлі продажу (далі – Договір 2).

            Згідно п. 1.1 Договору 2, продавець (Позивач) зобов’язується передати у власність покупця (Відповідача) сільськогосподарську продукцію врожаю 2016 року (далі – Товар), а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість. Відповідно до п. 1.2 Договору 1, покупцю передавався наступний Товар: насіння сої Аннушка I репродукція в кількості 5 тон на загальну суму з ПДВ 115 000,00 грн.

            Відповідно до п. 2.3 Договору 2, платежі здійснюються на підставі виставленого Продавцем рахунку-фактури.

            Відповідно до п. 2.5 на умовах попередньої оплати Покупець зобов’язується провести оплату наступним чином:

            Не пізніше 17 травня 2018 р. – 57 500,00 грн.;

            Не пізніше 25 травня 2018 року – 57 500,00 грн.;

            Відповідно до п.3.2 Договору 1, зазначений у пункті 1.2 Договору 2 Товар відвантажується покупцю в строк до 20 травня 2018 року. Згідно з п. 3.4 Договору 2, факт отримання покупцем товару підтверджується товаро-транспортною накладною за датою, що визначена у видатковій накладній. Отримання товару здійснюється на підставі надання оригіналу довіреності виданої покупцем уповноваженій особі.

У відповідності до п. 2.3 Договору 2 Відповідачу було виставлено рахунок фактуру        № 135 від 16.05.2018 року. Факт отримання рахунку фактури Відповідачем підтверджується Довіреністю № 41 від 16 травня 20018 р., виданою Відповідачем на отримання товару зав.складу _________(в довіреності зазначено: на отримання цінностей за рахунок  № 135 від 16.05.2018 року).

В зв’язку з тим, що з Відповідачем були вже ділові стосунки і Відповідач здійснював оплату по Договору 1, йому було передано Товар без попередньої оплати.

Так, Позивач передав у власність Відповідача Товар, визначений у п.1.1 Договору 2 в повному обсязі, що підтверджується видатковою накладною № 150 від 18 травня 2018 року, товарно-транспортною накладною за № Р150 від 18 травня 2018 року та довіреністю № 41 від 16 травня 2018 року

Відповідачем після отримання Товару по Договору 2 взагалі не проводилося ніякої оплати.

            Таким чином, заборгованість Відповідача за договором 2 становить 115 000,00 грн.

Відповідно до Протоколу розбіжностей до Договору 2 від 27 квітня 2018 року, узгодженого та прийнятого сторонами в редакції Покупця (Відповідача), відповідно до п. 7.3 Договору 1, у випадку прострочення Покупцем оплати Товару більш ніж на 30 банківських днів, Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10 відсотків від вартості суми несплаченого товару.

Як вже зазначалося, граничним строком сплати є 25 травня 2018 року, граничний строк оплати без застосування штрафу закінчується 24.06.2018 року, а тому Покупець повинен сплатити штраф на користь Позивача у розмірі 11 500,00 грн. (115 000,00 x 10% = 11 500,00 грн.).

Відповідно до ст. 625 ЦК України, Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Користуючись своїм правом, вважаємо за необхідне стягнути з Відповідача суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Загальний час прострочення рахується нами з 26.05.2018 р.

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції

Період заборгованості Сума боргу (грн.) Сукупний індекс інфляції за період¹ Інфляційне збільшення суми боргу² Сума боргу з врахуванням індексу інфляції³
26.05.2018 – 21.12.2018 115000.0 1.043 4999.71 119999.71

Таким чином, сума боргу з урахуванням індексу інфляції складає 119999.71 грн.

¹Сукупний індекс інфляції за період розраховується за формулою: ІІ ср. = ІІ1 х ІІ2 …х ІІХ/100^n, де ІІ1 – індекс інфляції за перший місяць заборгованості; ІІ2 – індекс інфляції за другий місяць заборгованості; ІІХ – індекс інфляції за останній місяць заборгованості; n – кількість місяців заборгованості

²Інфляційне збільшення суми боргу розраховується за формулою: С. інфл. = С х ІІср., де С – сума боргу; ІІср.- сукупний індекс інфляції

³Сума боргу з врахуванням індексу інфляції розраховується за формулою: С заг. = С + С інфл., де С – сума боргу; С інфл. – інфляційне збільшення суми боргу

Розрахунок процентів

Сума боргу (грн) Період прострочення Кількість днів прострочення Розмір процентів річних Загальна сума процентів
115000.0 26.05.2018 – 21.12.2018 210 3 % 1984.93

Таким чином, загальна сума процентів за договором складає 1984.93 грн.

Таким чином, загальна заборгованість за Договором 2 становить 133 484,64 грн.

(115 000,00 + 11 500,00 + 4999,71 + 1984,93).

Відповідно до ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Згідно ст. 692 ЦК України, покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до ст. 173 ГПК України, в одній позовній заяві може бути об’єднано декілька вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Як зазначив ВГСУ у постанові від 08 лютого 2010 року у справі № 05-5-4/31574, однорідними вимогами слід вважати такі, що одночасно: являють собою однаковий спосіб захисту права та мають ті самі (з одного договору) чи однорідні (з різних, але аналогічних договорів) підстави виникнення. Крім того, ВГСУ зазначив, що об’єднання позовних вимог дає можливість досягти процесуальної економії, ефективніше використати процесуальні засоби для відновлення порушеного права, а також унеможливити винесення різних рішень за однакових обставин.    

З наведеного вбачається, що Договір 1 та Договір 2 є аналогічними,  мають одну правову природу, а тому є підстави для застосування ст. 173 ГПК України.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, складає:

 1. 5 776,00 грн. (судовий збір);
 2. 7000,00 грн. професійна правнича допомога.

Попередній розрахунок витрат на професійну правничу допомогу: в якості ставок адвокатського гонорару сторони погодили застосувати рекомендовані ставки, прийняті Рішенням Ради адвокатів Чернігівської області №57 від 16 лютого 2018 року.

а) судові витрати на правничу допомогу, які позивач поніс, складає 7000,00 грн.:

•          Усна консультація з вивченням документів та правовий аналіз договорів  – 1500,00 грн.;

•          Вивчення останніх рішень/судовової практики з аналогічних спорів – 2 год. X 500,00 грн. = 1000,00 грн.;

•          Складання позовної заяви – 4500,00 грн.

            б) судові витрати на правничу допомогу, які позивач очікує понести, складає 23 272,00 грн. ((8% від суми задоволених позовних вимог (відповідно до додатку № 1 до договору про надання правничої допомоги від 19.12.2018 р.) становить 30 272,00 грн. – 7000,00 грн. авансу).

            Заходи досудового врегулювання спору не вживалися.

Відповідно до ст. 162 ГПК України підтверджуємо те, що нами не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У відповідності до ст. 162 ГПК України повідомляю, що у нас є в наявності оригінали договорів купівлі-продажу та інших документів, копії яких додано до позовної заяви. Інших оригіналів письмових чи електронних доказів не маємо.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст.ст. 655-658, 692 ЦК України,  ст.ст. 13, 161-164, 173, ГПК України, –

ПРОСИМО СУД:

 1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «_______», код ЄДРПОУ , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «________», код ЄДРПОУ ______, заборгованість за договором купівлі-продажу       № _____ від 27.04.2018 року у розмірі 244 915,29 грн., з яких 
 • 211 000,00 грн. заборгованість за договором;
 • 21 000, 00 грн. штраф;
 • 9 173,37 грн. борг з урахуванням індексу інфляції;
 • 3 641,92 грн. 3% річних.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «________», код ЄДРПОУ _______, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_______», код ЄДРПОУ _______, заборгованість за договором купівлі-продажу       № ______ від 16.05.2018 року у розмірі 133 484,64 грн., з яких

 • 115 000,00 грн. заборгованість за договором;
 • 11 500, 00 грн. штраф;
 • 4 999,71 грн. борг з урахуванням індексу інфляції;
 • 1984,93 грн. 3% річних.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «_______», код ЄДРПОУ _____, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «________», код ЄДРПОУ _____, витрати на правничу допомогу у розмірі 30 272,00 грн.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «____», код ЄДРПОУ _____, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «______», код ЄДРПОУ ________, витрати на судовий збір у розмірі 5 676,00 грн.

Додатки:

Директор

ТОВ «______________»       ________________             ________________

21.12.2018 р.