Зразок позовної заяви про стягнення аліментів

Діє з 15.12.2017 р.

Адвокатське бюро ОСМАРК

                                                                                              В Кіровський районний суд м. Кіровограда

ПОЗИВАЧ:                                        Петренко Анна Володимирівна,

РНОКПП 0000000000

вул. _____, ____, с. __,

______, Кіровоградська обл., ______,

тел. 000 000-00-00

e-mail: _____@_

ВІДПОВІДАЧ:                                     Петренко Іван Петрович,

РНОКПП 0000000000

просп. ______, _, к. _,  кв. __,

м. Кропивницький, ______

тел. 000 000-00-00

(інші відомості відсутні)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

  __ листопада 2014 року між Петренком І.П. (далі-Відповідач), __ року народження та Петренко Анною Володимирівною, ______ року народження було укладено шлюб, про що складено відповідний актовий запис за № __ та ______ сільською радою Кіровоградського району Кіровоградської обл. видано свідоцтво про шлюб серії _ № 000000.

26 лютого 2015 року народилась донька – Галина Петрівна, про що складено відповідний актовий запис за № __ та Центральним відділом державної реєстрації акті з цивільного стану реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, видано свідоцтво про народження серії __ № 000000.

_ лютого 2016 року від вказаного шлюбу народився син – Ростислав Петрович, про що складено відповідний актовий запис за № 000 та Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану pеєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, видано свідоцтво про народження серії ____ № _________.

Рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від ________ шлюб було розірвано. Діти проживають зі мною.

Діти знаходяться на повному утриманні матері. Відповідач, в свою чергу, належним чином не допомагає у вихованні та натуральному забезпеченні дітей. Впевненості в постійній грошовій, натуральній допомозі – не має. Відповідач ухиляється від своїх прямих обов’язків. Через те, що батько належним чином не дбає про дітей та не надає достатніх коштів на їх утримання, – є необхідність стягувати аліменти у примусовому порядку.

Відповідно 180 СК України батьки повинні утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Відповідно до 181 СК України обов’язок утримувати дитину шляхом виплати аліментів покладено на батьків, які окремо проживають від дитини.

Згідно із ч. 3 ст. 181 СК України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Позивач просила суд визначити аліменти на утримання дітей в твердій грошовій сумі у розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот) грн., щомісячно.

Відповідно до ст. 5 Протоколу N 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97 року) кожен з подружжя у відносинах між собою і в їхніх відносинах зі своїми дітьми користується рівними правами та обов’язками цивільного характеру, що виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та у випадку його розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, що є необхідними в інтересах дітей.

Відповідно до принципу N 4 Декларації прав дитини дитині має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальний догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включаючи допологовий і післяпологовий догляд. Дитині має належати право на належне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Згідно зі ст. 27 Конвенції про права дитини, прийнятої 44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 20.11.89 р., батько або (і) інші особи, що виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здатностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Відповідач отримує постійний дохід і тому має реальну змогу сплачувати аліменти на утримання дітей, оскільки працює на підприємстві «________» водієм.


Корисне на сайті


Відповідно до ст. 175 ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У відповідності до ст. 175 ЦПК України повідомляю, що інших оригіналів письмових чи електронних доказів не маю.

            Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 180-183, СК України, ст. ст. 4, 12, 13,  174-177 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Стягнути з Петренка І.П, ідентифікаційний код 0000000000 аліменти на користь Петренко А.В, ідентифікаційний код 0000000000 на утримання доньки та сина в розмірі 1/3 частини з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на утримання кожної дитини відповідного віку, починаючи стягнення з _____ року щомісячно і до досягнення доньки повноліття, тобто до _року та продовжити стягнення аліментів щомісячно, але неменше 50%від прожиткового мінімуму на утримання дитини відповідного віку, щомісяця, і  до досягнення сином повноліття, тобто до ________.

Додаток:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

_____________ 2019 року       _________________                     Петренко А.В.