Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Адвокатське бюро ОСМАРК

                                                                                              Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

ПОЗИВАЧ:                                        П.І.П,

РНОКПП 0000000000

вул. ___________, буд. ______,

сел. ________, Олександрійський р-н,

Кіровоградська область, ________

тел. _______________

ВІДПОВІДАЧ:                                     П.І.П.,

вул. ___________________, буд. _______,

сел. ________, Олександрійський р-н,

Кіровоградська область, ________

(інші відомості відсутні)

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

            Я, П.І.П., є власником будинку, розташованого по вул. _________, буд. ____, сел. _________, Олександрійський р-н, Кіровоградська область, ____ відповідно до свідоцтва на забудову садиби в сільських населених пунктах УРСР, серії та номер: Б/Н, виданий ______ року виконавчим комітетом Олександрійської районної Ради депутатів трудящих Кіровоградської області.

            В даному будинку зареєстрована та проживає зі мною моя дружина – П.І.П. Також в будинку зареєстрований, але не проживає в ньому мій син від першого шлюбу П.І.П (далі – Відповідач).

            Більше п’яти років Відповідач не проживає в будинку по місцю реєстрації, особисті речі Відповідача в будинку відсутні.

Вказані факти підтверджені довідкою _____ селищної ради від ____ 2018 року за № ___ та актом про не проживання особи за місцем реєстрації від ________ р.

З моменту добровільної зміни відповідачем місця проживання та до цього часу я неодноразово звертався до відповідача з вимогою знятись з реєстраційного обліку, але відповідач відмовляється.

Реєстрація відповідача у будинку порушує мої права, оскільки я не маю можливості розпорядитися своїм майном, також дана реєстрація відповідача впливає на збільшення вартості комунальних платежів; реєстрація Відповідача ускладнює стосунки мої з дружиною, так як ми з дружиною постійно хвилюємося через банківські вимоги, що надходять на дану адресу з погрозами про конфіскацію (копії листів в додатку).

Відповідно до частини першої статті ____ ЦК України власник квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб. Відповідно до ст.150, 155 ЖК України громадяни, які мають у приватній власності квартиру (будинок), мають право розпоряджатись цією власністю на свій розсуд.


Корисне на сайті


Згідно положень частин 2, 4 ст. 3 СК України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, при цьому сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Відповідно до _____ ЦК України член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Згідно положень статті 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до ст. 175 ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, складає ___ грн. (судовий збір).

            Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 174 -177 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Визнати П.І.П., зареєстр. ___________, буд. ____, сел. ________, Олександрійський р-н, Кіровоградська область, інд. ______, таким що втратив право користування житловим приміщенням за адресою: _______________.

Додаток:

  • Копія свідоцтва про забудову на 1 арк.;
  • Витяг з Державного реєстру речових прав на 1 арк.;
  • Заява про залучення третьої особи на 1 арк.;
  • копія позовної заяви з додатками для відповідача на _____ арк.;
  • копія позовної заяви з додатками для третьої особи на ____ арк.

Позивач _____________