Позовна заява про стягнення боргу за договором позики

Адвокатське бюро ОСМАРК

                                                                       В Приморський районний суд м. Одеси

65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33

                        Позивач:                                Петренко Петро Петрович,

25000, м. Кропивницький, вул. _______, __, кв. _

ід. код _________

                                                                       тел. ___________

Відповідач:                              Бойчук Надія Петрівна,

                                                            65000, м. Одеса, вул. _______, __ кв. __,

                                                            ін. код – відомості позивачу невідомі,

                                                            паспорт ________ виданий Приморським РВ ОМУ України в Одеській області ______ року

тел. __________

Ціна позову 32 765,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу за договором позики

22 серпня 2017року я, Петренко П.П. (далі – Позивач) дав  в борг Бойчук Н.П., паспорт серії _______, виданий Приморським РВ ОМУ України в Одеській області _______ року (далі – Відповідач) грошові кошти в сумі 38 055,00 (тридцять вісім тисяч п’ятдесят п’ять) грн.

Відповідач зобов’язався повернути кошти до ________ року. Однак до теперішнього часу відповідач не повернув борг в повному обсязі. На підтвердження виникнення зобов’язання по договору позики Відповідачем надана розписка, з якої випливає, що Відповідач взяла у мене в борг 38 055,00(тридцять вісім тисяч п’ятдесят п’ять) грн. із зобов’язанням повернути вказану суму до ________ р.

Відповідачем було повернуто частину коштів згідно розписки, а саме: 18 листопада 2017 року мені було перераховано на картку Приватбанку грошові кошти в розмірі 5 290,00 грн. Таким чином, несплачена сума за договором позики становить:

38 055,00 грн. – 5 290,00 грн. = 32 765,00 грн.

За ч. 1 ст. 1046 ЦК, за договором позики одна сторона(позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку жкількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до вимог ст. ____ ЦК договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а увипадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Отже, на підтвердження вимог названого закону відповідач видав позивачеві розписку про позичені гроші. Згідно із ч. 1 ст. 1049 ЦК позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти в такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, в такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) устрок та в порядку, що встановлені договором.

Таким чином, письмова форма договору позики з огляду на його реальний характер є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.

Статтею202 ЦК визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

Відповіднодо чч.1 та 2 ст.207 ЦК правочин уважається таким, що вчинений у письмовійформі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Договір позики єодностороннім договором, оскільки після укладення цього договору всі обов’язки за ним, у тому числі повернення предмета позики або визначеної кількості речей того ж роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права.

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми.

Як зазначив Верховний СудУкраїни в постанові від ________ по справі №__________, «досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти їх справжню правову природу, ……..

Крім того, ч.1 ст.1049 ЦК встановлено, що за договором позики позичальник зобов’язаний повернути суму позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

Таким чином, розписка як документ, що підтверджує боргове зобов’язання, має містити умови отримання позичальником в борг грошей із зобов’язанням їх повернення та дати отримання коштів».

Аналогічнітвердження викладені в правовій позиції Верховного суду України від __________ у справі  № ______________.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, складає:

  1. 704,80 грн. (судовий збір);
  2. 6000,00 грн. професійна правнича допомога.

Попередній розрахунок витрат на професійнуправничу допомогу: в якості ставок адвокатського гонорару сторони погодили застосувати рекомендовані ставки, прийняті Рішенням Ради адвокатів Чернігівської області №57 від 16 лютого 2018 року.

•          Усна консультація з вивченням документів та правовий аналіз правочину/розписки –1200,00 грн.;

•          Вивчення останніх рішень/судовової практики з аналогічних спорів – 3 год. X 850,00 грн.= 2550,00 грн.;

•          Складання позовної заяви – 2300,00 грн.

Відповідно до ст. ___ ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У відповідності до ст. ___ ЦПК України повідомляю, що умене є в наявності оригінал розписки, копія якої долучена до позовної заяви. Інших оригіналів письмових чи електронних доказів не маю.


Зразки документів у цивільному процесі:


На підставівищевикладеного та керуючись ст.ст. _______________ ЦК України, ст.ст. _____________ ЦПК України,

ПРОШУ:

  • Стягнути з Відповідача на мою користь несплачену суму боргу за Договором позики у розмірі   32 765,00 грн. (тридцять дві тисячі сімсот шістдесят п’ять) грн.;
  • стягнути з Відповідача витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 6000,00 грн.;
  • Стягнути з Відповідача на мою користь витрати по сплаті судового збору в розмірі 704,80 грн.

Додатки:

«          » ________________________ 2018 р.

Петренко П.П.                __________________________