Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для прийняття спадщини

Адвокатське бюро Осмарк

                                                                       В Ленінський районний суд

                                                                       м. Кіровограда

                        Позивач:                                Іванченко Валентина Петрівна,

25000, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. __,  б. ___, кв. ______

ід. код _________

                                                                       тел. ___________

                                                                                         електронна адреса відсутня

Відповідач:                              Шевченко Олена Петрівна,

                                                            25000, Кіровоградська обл.,  місто Кіровоград, вул. _____, __, кв. ______,

                                                            інд. код ___________

тел. ___________

адреса електронної пошти невідома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визначення додаткового строку для прийняття спадщини

______ 2018 року померла моя мати – __________________, про що _______ 2018 року складено відповідний актовий запис № ___________.

Після її смерті відкрилася спадщина, до якої входить квартира, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця ______________, будинок _______, квартира ______, яка належала їй на праві приватної власності згідно свідоцтва про право власності на житло від ____________.

Відповідно до ст. 1222 ЦК України, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Згідно зі ст. 1233 ЦК України, у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261 – 1265 ЦК України.

У відповідності до ст. 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

За життя ___________ було складено заповіт _________ року на користь внучки, моєї дочки ___________, в якому __________ заповідала належну їй квартиру, яка знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця __________, будинок _______, квартира _____.

Однак, до теперішнього часу, зі спливом 6-місячного терміну з моменту відкриття спадщини, __________ не прийняла спадщину.


Зразки документів у цивільному процесі:


Для отримання спадщини я не змогла у встановлений строк звернутись із заявою до нотаріальної контори про прийняття спадщини, оскільки (вказати причини неможливості в установлений строк подати заяву про прийняття спадщини):

Коли я звернулася по телефону до нотаріальної контори 30 жовтня 2018 року з приводу прийняття спадщини і попросила оформити спадщину, мені повідомили про те, що строк для прийняття спадщини мною пропущений (можливо долучити відмову нотаріуса).

Частиною першою статті 1272 Цивільного кодексу України встановлено, що: «якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її».

Частиною третьою вказаної статті визначено, що: «за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини».

Таким чином, вважаю, що мною пропущений строк прийняття спадщини з поважних причин.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, складає ____.

Відповідно до ст. 175 ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

До позовної заяви долучені ксерокопії документів _______, оригінали знаходяться у Позивача. Електронні докази відсутні.

Враховуючи те, що я з поважних причин пропустила встановлений законом шестимісячний строк прийняття спадщини, який починається з часу її відкриття, на підставі ст.ст._______ЦК України, ст.ст. _____ ЦПК України –

П Р О Ш У  С У Д:

Визначити мені додатковий строк для подання заяви до нотаріальної контори/ нотаріуса про прийняття спадщини, яка відкрилась після смерті моєї матері – ________, померлої ______ 2018 року.

Додатки:

Іванченко В.П.                              ____________________                             ____________ р.