Стягнення моральної шкоди за травму на виробництві.

Адвокатське бюро ОсмаркНерідко при виконанні трудових обов’язків  у разі настання нещасних випадків працівники отримують різного роду травми.

Як правило, створюється  комісія з розслідування нещасного випадку, яка і надає висновок про причину нещасного випадку. В подальшому складається акт проведення розслідування нещасного випадку форми Н-5 та Акт форми Н-13 про нещасний випадок, який пов’язаний з виробництвом.

Потім, висновком МСЕК встановлюється, наприклад, стійка втрата професійної працездатності та група інвалідності.

У такому разі, фондом соцстрахування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань призначаються одноразова допомога та щомісячні виплати на відшкодування втраченого заробітку.

Звільнення працівника в зв’язку зі скороченням посади.

Давайте розглянемо випадки, коли працівник звертається до суду та просить стягнути моральну шкоду  за настання нещасного випадку на виробництві.

Отже, відповідно до ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

У ч. 1 ст. 2371 КЗпП передбачено, що відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Таким чином, чинне законодавство надає право працівнику на отримання моральної шкоди в зв’язку із заподіянням травм на виробництві.

Необхідно зазначити, що оцінка моральної шкоди по своєму характеру є складним процесом, тому в позовній заяві необхідно зазначати якомога більше аргументів, що впливають на розмір та оцінку моральної шкоди, що, в свою чергу, вплине на позитивний результат у суді.

Для прикладу візьмемо постанову Верховного Суду від 26 вересня 2018 року (справа № 210/5508/16-ц). Працівник (Позивач), який отримав травми на виробництві, звернувся до суду та просив стягнути моральну шкоду. Зазначив, що був складений Акт про нещасний випадок, який пов’язаний з виробництвом.

Звільнення працівника в зв’язку із втратою довір’я

Відповідач заперечував та вказав, що не вчиняв будь-яких протиправних дій, які б знаходилися у причинному зв’язку із втратою працездатності Позивача та виникненням у останнього моральних страждань, оскільки актом про нещасний випадок, пов’язаний із виробництвом (форма Н-1) вказано, що причиною настання нещасного випадку є непередбачений вихід гірничої маси.

Верховний Суд задовольнив позов працівника та зазначив наступне:

У статті 16 Конвенції Міжнародної організації праці від 22 червня 1981 року № 155 передбачено, що від роботодавців повинно вимагатися настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, забезпечення безпечності робочих місць, механізмів, обладнання та процесів, які перебувають під їхнім контролем, і відсутності загрози здоров’ю з їхнього боку. Від роботодавців повинно вимагатися настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, забезпечення відсутності загрози здоров’ю з боку хімічних, фізичних та біологічних речовин й агентів, які перебувають під їхнім контролем, тоді, коли вжито відповідних захисних заходів. Від роботодавців повинно вимагатися надавати у випадках, коли це є необхідним, відповідні захисні одяг і засоби для недопущення настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, загрози виникнення нещасних випадків або шкідливих наслідків для здоров’я.

Встановивши, що позивачу заподіяна моральна шкода, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, врахував причини настання нещасного випадку, характер отриманих травм, відсоток втрати позивачем професійної працездатності, стан його здоров’я, вимушені зміни у життєвих і виробничих відносинах, обґрунтовано визначив розмір грошової компенсації моральної шкоди.