Зразок заяви про видачу судового наказу. Господарський процес.

Господарський суд м. Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в

Заявник:   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОРЯ”,

Код ЄДРПОУ 30350894,

27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район,

місто Новоукраїнка, ВУЛИЦЯ _______, будинок ____,

Боржник:               ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

” ОПТІМА – ТРЕЙД ЛТД “,

Код ЄДРПОУ 33051827,

 03151, м.Київ, Вул. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ,

будинок 1, кімната 412,

тел. ______________________

тел. ___________

Заява

про видачу судового наказу

Судовий наказ в ЄДРСР по даній заяві

09.07.2018 р. між ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД”,  в особі директора ______ (далі – Боржник) та  СТОВ «Зоря», в особі директора ___________ (далі – Заявник) було укладено Договір поставки за № 991/17/08 (далі – Договір).

Згідно з п. 1.1.  умов Договору, постачальник поставляє, а Покупець приймає мінеральні добрива. Відповідно додатку № 1 від 09.07.2018 р. (далі – Додаток) до Договору Боржник зобов’язався поставити сульфоамофос 20:20:14 Б/Б в кількості 44 тн. на загальну суму з ПДВ 484 000,18 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору, Покупець (Заявник) здійснює оплату вартості товару шляхом прямого банківського переказу грошових коштів в національній валюті на рахунок Постачальника (Боржника) в розмірі 30% від загальної вартості товару, на підставі виставлених рахунків Постачальника.

Зразок заперечення на відповідь на відзив у господарському процесі

На виконання умов Договору, відповідно до рахунку на оплату № 1738 від 09 липня 2018 року, СТОВ «Зоря» перерахувало на рахунок ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД” кошти в розмірі 145 200,00 грн. згідно платіжного доручення № 484 від 10 липня 2018 року.

Відповідно до п. 2 Додатку до Договору, строк відвантаження товару – за попередньою домовленістю, за умови надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Як зазначалося вище, грошові кошти згідно умов договору були зараховані Боржнику 10 липня 2018 року. Між ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД” в особі директора __________ та СТОВ «Зоря» в особі директора ___________ (в телефонній розмові 10.07.2018 р.) була досягнута домовленість про поставку товару до 11.08 2018 року включно.

У визначені строки Боржник не здійснив поставку за договором.

Відповідно до п. 8.2 Договору, у випадку прострочення поставки за Договором, Покупець може вимагати розірвання договору та негайного повернення постачальником усіх сплачених сум за непоставлений товар.

З боку ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД” було визнано те, що в строки, визначені в попередній домовленості, ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД” не в змозі поставити товар, а тому зобов’язувалося повернути кошти.

Так, з боку ТОВ “Оптіма – Трейд ЛТД” було надіслано на нашу адресу гарантійний лист (вх. № 13 від 23.07.2018 р.) з зобов’язанням повернути кошти в розмірі 145 200,00 грн. до 30.07.2018 р.

До теперішнього часу кошти не повернуто.

Заявником надсилалася претензія на адресу Боржника за адресою, вказаною в Договорі (юридичну адресу), але претензія повернулася у зв’язку з тим, що Боржник не захотів її отримувати.

Відповідно до ст. 193 ГК України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.


Зразки документів у господарському процесі:


Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

У відповідності до ст. 256 ГК України, за договором поставки одна сторона – постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Договір поставки укладається на розсуд сторін.

Згідно зі ст. 147 ГПК України, судовий наказ є особливою формою судового рішення. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

Відповідно до ст. 148 ГПК України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, згідно з ст.ст. 147-151 ГПК України,

ПРОСИМО:

 1. Видати судовий наказ про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю” ОПТІМА – ТРЕЙД ЛТД “, (03151, м.Київ, Вул. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 1, кімната 412, код ЄДРПОУ 33051827), у розмірі 145 200,00 грн., яка виникла у зв’язку з непоставленим товаром за договором поставки за № 991/17/08 від 09.07.2018 р.
 2. Судові витрати покласти на Божника.

Додатки:

 1. Квитанція про сплату судового збору;
 2. Копія витягу з ЄДР (СТОВ «Зоря»);
 3. Копія статуту (СТОВ «Зоря»);
 4. Копія наказу про призначення директора (СТОВ «Зоря»);
 5. Копія договору поставки № 991/17/08 від 09.07.2018 р.;
 6. Копія додатку до договору поставки № 1 від 09.07.2018 р.;
 7. Копія гарантійного листа від 23.07.2018 р.;
 8. Копія платіжного доручення № 477;
 9. Копія опису (підтвердження надсилання претензії Боржнику);
 10. Копія повідомлення (підтвердження повернення претензії).

26.09.2018 р.

Директор СТОВ «Зоря»            _______________            _____________