Зразок заперечення на відповідь на відзив у господарському процесі

Діє з 15.12.2018 р.

Адвокатське бюро ОСМАРК

До Господарського суду Кіровоградської області

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю

«Контрагент 1»

00000, м. _, вул. ______, буд. ___,

офіс ______

Код ЄДРПОУ ___________

Інші засоби зв’язку відсутні

Позивач:        Публічне акціонерне товариство

«Контрагент 2»

00000, м. _____, вул. _______, _

Код ЄДРПОУ ___________

Відповідач-1:             Приватне акціонерне товариство «Контрагент 3»

00000, м. _______, вул. ______, _

Код ЄДРПОУ _________

            Справа № ____________

Суддя: _______________

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на відповідь на відзив

за позовом ПАТ «Контрагент 2» про визнання зобов’язань за Договором від ________ р. про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № ______ від _______ р. припиненими

Керуючись ст. 167 ГПК України, ТОВ «Контрагент» надає свої заперечення щодо наведених ПАТ «Контрагент 2» у відповіді на відзив аргументів.

ПАТ «Контрагент 2» у відповіді на відзив зазначає, що встановлений ч. 4 ст. 559 ЦК України строк є імперативним і сторони в договорі не можуть відступити від положень цієї норми.

Зразок відзиву на позовну заяву в господарському процесі

В зв’язку з цим, додатково до аргументів, викладених у відзиві, вважаємо за необхідне врахувати наступне.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів.

Як випливає із цих норм, правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів. Суд повинен установити, чи були порушені, невизнані або оспорені  права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

В той же час, строк, про який ідеться в ч. 4 ст. 559 ЦК України, встановлений законодавством виключно з метою захисту прав поручителя, оскільки зі збігом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання саме поручитель має право не виконувати свого зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до нього у строк, встановлений ч. 4 ст. 559 ЦК України.

Корисні зразки для господарського процесу

До такого висновку, зокрема, прийшов і Вищий господарський суд України в постанові від ________ року у справі № _______ (копія якої була надана ПАТ «Контрагент 1» до матеріалів даної справи разом з відзивом), визнаючи кредиторські вимоги ПАТ «Контрагент 1»  на підставі договорів про встановлення солідарного обов’язку.

На цьому наголошував також і Верховний Суд, зокрема, в Листі Верховного Суду України від  01.02.2015 р. «Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання» зазначено: «У разі невизнання кредитором права поручителя на припинення зобов’язання за договором поруки, передбаченого ч. 1 ст. 559 ЦК, таке право підлягає судовому захисту за позовом поручителя шляхом визнання поруки припиненою на підставі п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК, виходячи із загальних засад цивільного законодавства і судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, рівності процесуальних прав і обов’язків сторін (статті 3, 12–15, 20 ЦК, статті 3–5, 11, 15, 31 ЦПК)».

Тобто, саме поручитель має право на припинення зобов’язання за договором поруки з передбачених ст. 559 ЦК України підстав.

ПАТ «Контрагент 2»  до своєї позовної заяви в даній справі додав роздруківки численних постанов Верховного Суду, однак, їх аналіз свідчить про те, що у всіх випадках вимогу про визнання поруки припиненою заявляв саме поручитель.

Натомість в даній справі ПАТ «Контрагент 3» не лише не висувало вимогу про визнання Договору про встановлення солідарного обов’язку припиненим, а навпаки, неодноразово письмово підтверджувало чинність взятих на себе зобов’язань за Договором про встановлення солідарного обов’язку вже після спливу 6-місячного строку з дня настання строку виконання зобов’язання.

Зразки процесуальних документів

Відповідно до ст. 511 ЦК України зобов’язання не створює обов’язку для третьої особи.

Таким чином, заявлена ПАТ «Контрагент 2» позовна вимога про визнання припиненими зобов’язання, стороною якого він не є, суперечить основним принципам, на яких засновані цивільні правовідносини, таких як вільне волевиявлення їх учасників, майнова самостійність, свобода договору (ст.ст. 1, 3, 627 ЦК України).

А тому, враховуючи положення ч. 2 ст. 4 ГПК України, така позовна вимога не може бути задоволена.

Додаток:

  1. Докази відправлення копії заперечень іншим учасникам справи (описи вкладення в цінний лист).

Представник ПАТ «Контрагент 1»                   ________________   

  _____________           Дата