Персональна відповідальність слідчого. Розширення прав учасників кримінального провадження.

Адвокатське бюро Осмарк

18 вересня 2018 року депутати прийняли закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», який ще отримав назву МаскиШоуСтоп 2.

Цей закон є логічним продовженням закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», підписаного президентом 16 листопада 2017 р.( МаскиШоуСтоп 1).

Коротко розглянемо зміни, які вносить цей закон безпосередньо до кримінального процесу та інших законів України.

Розумні строки, або як оскаржити затягування досудового розслідування.

Отже, вказаний закон вносить зміни до ст.ст. 130, 220, 284, 307, 309 КПК України.

Стосовно завданої шкоди слідчим:

станом на написання публікації, шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відшкодовує держава за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом.

Відповідно до прийнятого закону, ст. 130 КПК доповнено ч. 2 та викладено у наступній редакції:

«Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення».

Тобто, для притягнення до матеріальної відповідальності слідчого, прокурора необхідно встановити:

  • Факт відшкодування шкоди з боку держави;
  • Наявність обвинувального вироку стосовно слідчого, прокурора або ж вчинення ним дисциплінарного проступку.

Що необхідно зробити, щоб ініціювати притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності:

  1. Скарга на дії/бездіяльність слідчого до слідчого судді;
  2. Рішення суду про задоволення скарги;
  3. Службове розслідування;
  4. Дисциплінарне стягнення.

Арешт майна особи, яка не є підозрюваною в кримінальному провадженні

Розширення кола учасників, які можуть заявляти клопотання:

Внесені зміни стосовно учасників кримінального провадження, яким надається право заявляти клопотання про вчинення будь-яких процесуальних дій. Окрім сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, таке право також надано іншим особам, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, або їх представникам.

Вказаним особам надається також право заявляти клопотання про закриття кримінального провадження, якщо існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч.1 ст. 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з вищевказаних підстав, стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником такі дії слідчого можуть бути оскаржені до слідчого судді. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку.

В даному контексті слід наголосити: ухвала слідчого судді не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається керівникові органу, службовою, посадовою особою якого є слідчий, прокурор, для організації проведення службового розслідування та вирішення питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Право на захист. Свобода від самовикриття.

Також вказаним законом передбачено, що у разі закінчення строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Інше:

Внесені зміни і до ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». Зокрема визначено, що відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок винесення рішення суду, яким задоволено скаргу на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування, у порядку встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.

Аналогічні зміни внесені і в ст. 1191 ЦК України.

Отже, притягнути слідчого до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду можливо, але не так вже й просто. Учасникам кримінального провадження, передусім потерпілим  та їх представникам (зазвичай адвокатам), необхідно в межах норм КПК провести певну процесуальну роботу для отримання позитивного результату.