Відзив на апеляційну скаргу. Зразок згідно ЦПК.

Діє з 15.12.2017 року.

Адвокатське бюро ОСМАРК

Апеляційний суд Кіровоградської області

                 ПОЗИВАЧ:                                       Петренко Петро Іванович

вул. _________, с. _________,

 ____________ р-н, _______ обл.,

Інд. ____ моб. телефон _______

ВІДПОВІДАЧ 1:                                        _____________ РДА Кіровоградської області,

 вул. _____________,  м. _______,

__________ р-н, Кіровоградська

область, інд. ___,

код ЄДРПОУ ________,

тел. _________

ВІДПОВІДАЧ 2:                 Відділ у ___________ районі ГУ Держгеокадастру у

Кіровоградській області,

вул. ________, м. ________, інд. ___,

тел. _________

ОСОБА,ЯКА НЕ БРАЛА УЧАСТІ У СПРАВІ:                                СФГ «К.К.К.__________»,

вул. ________, м. __________,

__________ район,

Кіровоградська обл., інд._,

тел. ____________

Справа _____________

Суддя ______________

Відзив на апеляційну скаргу

на рішення ______________ районного суду Кіровоградської області у справі № _________ від ___________ року

Рішенням ___________________ районного суду Кіровоградської області у справі

№ __________ від _________ року задоволено позовні вимоги ________ (далі – Позивач) до _________ РДА та відділу у ______________ районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області (відповідно Відповідач 1 та Відповідач 2) та визнано за мною право на земельну частку ( пай), площею 6,55 га в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі ( на місцевості), розташовану на території ________ сільської ради ________ району Кіровоградської області, у землі, яка перебувала у колективній власності Відкритого акціонерного товариства “Промінь”.

СФГ «К.К.К.__________», не приймаючи участі у справі, подало апеляційну скаргу на вищевказане рішення суду та просить скасувати його.

Вважаю, що апеляційна скарга є необґрунтованою, вимоги, викладені в ній, не відповідають чинному законодавству, а саме ФГ не може бути стороною у справі за наступних обставин:

  1. В апеляційній скарзі зазначено, що я не є акціонером ВАТ «Промінь» та не маю права на земельну ділянку внаслідок розпаювання землі ВАТ «Промінь».

Дані твердження не відповідають дійсності та спростовуються наступним: як правильно встановлено судом першої інстанції, в період з ________ року по _______ року я працював на ВАТ “Промінь” на посаді _________. _________ року ВАТ “Промінь” отримало Державний акт на право колективної власності на землю. Так як я на момент розпаювання землі та отримання Державного акту на право колективної власності на землю являвся працівником ВАТ ” Промінь “, то мною було _______ року придбано ____ іменних акцій даного товариства та отримано сертифікат акцій серія __________.


Зразки документів у цивільному процесі:


Вказані факти ніяким чином не оспорені, представником ФГ не надано доказів того, що я не працював в ВАТ «Промінь», що не отримував акцій як працівник та сертифікат. За таких обставин суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що я мав право на отримання земельної ділянки.

Посилання апелянта на те, що я не був включений в списки, не заслуговує на увагу по тій причині, що відсутність мене в списках якраз і стало підставою звернення до суду за захистом своїх прав.

  1. В апеляційній скарзі зазначено, що порушено права та законні інтереси ФГ в зв’язку з наданням у власність мені земельної ділянки, так як у ФГ на той час був укладений договір оренди спірної земельної ділянки.

Стосовно того, що судом порушено права та законні інтереси апелянта при винесенні рішення:

Відповідно до рішення ________ районного суду Кіровоградської області у справі № _________ від _________ року, судом вирішувалося питання про передачу земельного паю, а не конкретної земельної ділянки № ______, на яку вказує апелянт в апеляційній скарзі.

Земельну ділянку № ______ було вирішено передати у власність позивача розпорядженням голови ___________ РДА від ____________ у порядку, передбаченому Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Тобто, рішення про передачу позивачу у власність конкретної земельної ділянки вирішувалося не судом, а іншим органом і після набрання рішенням суду, яке оскаржується, законної сили.   

 Також слід зазначити, що відповідно до ст. 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», нерозподілені (невитребувані) земельні  ділянки  за  рішенням відповідної   сільської,   селищної,   міської  ради  чи  районної державної  адміністрації  можуть   передаватися   в   оренду   для використання   за   цільовим  призначенням  на  строк  до  моменту отримання їх власниками державних  актів  на  право  власності  на земельну ділянку,  про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки,  а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок,  повідомляються про результати проведеного розподілу  земельних  ділянок  у  письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.


Зразки документів у господарському процесі:


Отже, законодавством визначено, що строк оренди отриманих орендарем земельних ділянок залежатиме від дій власників землі по реалізації ними своїх прав, що відповідає змісту ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». 

 Вважаю, що апелянт не довів фактів порушення судом його прав та інтересів, а тому він не може оскаржувати законність чи обґрунтованість рішення, яке стосується прав інших осіб, які беруть участь у справі.

 Таким чином, оскаржуване рішення суду ніяким чином не могло вплинути на права та законні інтереси ФГ, так як судом не вирішувалося питання про передачу земельної ділянки № ______.

 Відповідно до ст. 362 ЦПК України, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, буде встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки такої особи не вирішувалося, суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 360, 362 ЦПК України,

ПРОШУ:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою СФГ «К.К.К.__________» на рішення _________ районного суду Кіровоградської області у справі № ______ від _______року.

Додаток:

  1. Підтвердження надсилання відзиву іншим учасникам справи (чеки та описи вкладення) на ____ арк.

Позивач                     ___________________________                 _____________.