Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості за договором підряду

Адвокатське бюро ОСМАРК

Господарський суд Кіровоградської області,

Позивач:                            Товариство з обмеженою відповідальністю

«Сучасні інженерні системи»

Код ЄДРПОУ ________       

Кіровоградський район, _____________________

                                                                                    тел. __________

Відповідач:                        Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг»

                                             Код ЄДРПОУ ________

                                             26443, Кіровоградська обл., _________________________

                                             тел. ____________

Ціна позову: 247 284,50 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості


01.08.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»,  в особі директора ________ (далі – Позивач) та  Товариством з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг», в особі генерального директора _________ (далі – Відповідач) було укладено Договір № 2-08/14 (далі – Договір 1).

Згідно п.1 Договору 1 (предмет договору), підрядник (Позивач) зобов’язався виконати, а Замовник зобов’язався прийняти роботи з улаштування промислових підлог станції техобслуговування «Сканія» по вул. Мурманська, м. Кіровоград, згідно додатків № 1,2,3 (кошториси), № 4 (графік) та № 5 (ескіз), які є невід’ємною частиною договору, а саме:

  • Виготолення арматурного каркасу під топінг підлогу;
  • Улаштування двох оглядових ям;
  • Улаштування топінг підлог.

            Згідно п. 3.1 Договору 1, загальна вартість робіт складає 315 212, 28 грн. Відповідно до п. 3.2 Договору  1, після підписання договору 1 Підрядник впродовж 5 банківських днів здійснює передоплату у розмірі 274 912,78 грн.

            Відповідно до умов Договору 1 Відповідач здійснив передоплату в розмірі 274 912,78 грн. 04 серпня 2014 року згідно платіжного доручення № 305. Позивач в свою чергу виконав роботи на загальну суму 315 212,28 грн. передбачені Договором 1 згідно актів виконаних робіт за вересень 2014 року:

  • Акт № 13-09/14 на загальну суму 106 792,10 грн.;
  • Акт № 14-09/14 на загальну суму 71 164,60 грн.;
  • Акт № 15-09/14 на загальну суму 137 255,58 грн.

            Таким чином, заборгованість по договору 1 становить 40 299,50 грн.

(315 212,28 грн.- 274 912,78 грн.=40 299,50 грн.).

            Також, 11.08.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»,  в особі директора Шевченко С.М. (далі – Позивач) та  Товариством з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг», в особі генерального директора Семенюка І.В. (далі – Відповідач) було укладено Договір № 5-08/14 (далі – Договір 2).

            Згідно п.1 Договору 2 (предмет договору), підрядник (Позивач) зобов’язався виконати, а Замовник зобов’язався прийняти роботи з улаштування утепленої покрівлі станції техобслуговування «Сканія» по вул. Мурманська, 25, м. Кіровоград, згідно додатку № 1 (кошторис), який є невід’ємною частиною договору.

            Згідно п. 3.1 Договору 1, загальна вартість робіт складає 695 272,50 грн. Відповідно до п. 3.2 Договору  1, після підписання договору 1 Підрядник впродовж 5 банківських днів здійснює передоплату у розмірі 300 000,00 грн.

            Відповідно до умов Договору 2 Відповідач здійснив передоплату в розмірі 300 000,00 грн. 14 серпня 2014 року згідно платіжного доручення № 315.  Також Відповідач здійснив оплату по договору № 2 08 вересня  2014 року на суму 188 287,50 грн. згідно платіжного доручення № 358. Позивач в свою чергу виконав роботи на загальну суму 695 272,50 грн. передбачені Договором  згідно акту виконаних робіт за жовтень 2014 року за № 24-09/14

            Таким чином, заборгованість по договору 2 становить 206 985,00 грн.

(695 272,50 грн. – (300 000,00 грн. + 188 287,50 грн.) = 206 985,00 грн.).

            Відповідно до п. 3.4 Договору 1, розрахунок за виконані роботи Замовник виконує після підписання акту виконаних робіт, складеного в довільній формі. Аналогічно до п. 3.4 Договору 2, розрахунок за виконані роботи Замовник виконує після підписання акту виконаних робіт, складеного в довільній формі. Відповідач роботи прийняв, але акти виконаних робіт безпідставно не підписує та не проводить оплату згідно з виконаними роботами. Позивачем неодноразово надавалися акти виконаних робіт та акти звіряння для підпису Відповідачем, але Відповідач ніяким чином не реагував.

            В зв’язку з цим, Позивачем було надіслано письмову претензію на суму 247 284,50 грн. (загальна заборгованість за Договором 1 та Договором 2) та акти виконаних робіт, які надаються в додатках. Підтвердженням є копія опису вкладення та повідомлення про вручення Відповідачу претензії, актів виконаних робіт та актів звіряння, які відповідач отримав 6.06.2014 року. Проте, відповідач переданих позивачем актів виконаних робіт не підписав та не повернув.

            Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Як передбачено ст.ст. 843, 844 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Відповідно до ч. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

            Як зазначив ВГСУ в постанові від 21 січня 2015 року (Справа № 910/15311/13), якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

            Частиною 4 статті 882 ЦК України унормовано, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. У вищевказаній постанові ВГСУ зазначає, що «встановивши, що відповідач обґрунтованої відмови від підписання актів на адресу позивача не надіслав, оплату виконаних робіт не здійснив, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку про обґрунтованість вимоги позивача про зобов’язання відповідача виконати зобов’язання на умовах договорів».

Як вже зазначалося, ніяких претензій з боку Відповідача по виконаним роботам не надходило.

            Відповідно до ст. 58 ГПК України, в одній позовній заяві може бути об’єднано кілька вимог, зв’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Як зазначив ВГСУ у постанові від 08 лютого 2010 року у справі № 05-5-4/31574, однорідними вимогами слід вважати такі, що одночасно: являють собою однаковий спосіб захисту права та мають ті самі (з одного договору) чи однорідні (з різних, але аналогічних договорів) підстави виникнення. Крім того, ВГСУ зазначив, що об’єднання позовних вимог дає можливість досягти процесуальної економії, ефективніше використати процесуальні засоби для відновлення порушеного права, а також унеможливити винесення різних рішень за однакових обставин.      

       На підставі викладеного та у відповідності зі ст.ст. 837, 843, 844, 853, 882 ЦК України,  ст. 268 ГК України,  ст.ст. 54-57 ГПК України, –

ПРОСИМО СУД:

  1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг», код ЄДРПОУ 34856747, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»», код ЄДРПОУ 34780427, заборгованість за виконані роботи за договором № 2-08/14 від 01.08.2014 року у розмірі 40 299,50 грн.;
  2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг», код ЄДРПОУ 34856747, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»», код ЄДРПОУ 34780427, заборгованість за виконані роботи за договором № 5-08/14 від 11.08.2014 року у розмірі 206 985,00 грн.;
  3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросервіс Південний Буг», код ЄДРПОУ 34856747, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні інженерні системи»», код ЄДРПОУ 34780427, витрати на судовий збір.

Додаток:

Директор

ТОВ «Сучасні інженерні системи»        ________________