Хабарництво. Законодавство України, США та Великобританії.

Адвокатське бюро Осмарк

Корупційні злочини є одними з найтяжчих у кримінальному законодавстві багатьох країн. Проаналізуємо коротко основні моменти такого поняття як хабарництво та відповідальність в Україні та деяких передових країн світу.

Розпочнемо з національного законодавства.

Україна

Згідно національного законодавства, стаття кримінального кодексу звучить наступним чином: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (для зрозумілості – отримання хабара).

Створення та використання шкідливих програм

Розглянемо диспозицію статті та кримінальну відповідальність. Так, відповідно до ч. 1 ст. 368 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Засуджені за корупційні злочини не можуть бути звільненні від покарання з випробовуванням.

Предметом цього злочину є неправомірна вигода, під якою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Відповідальність за неявку до суду

До кваліфікованих видів злочину закон відносить прийняття пропозиції, обіцянки, одержання або прохання надати неправомірну вигоду: 1) у значному розмірі (ч. 2 ст. 368); 2) у великому розмірі; 3) вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище; 4) вчинене за попередньою змовою групою осіб; 5) вчинене повторно; 6) поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368); 7) в особливо великому розмірі; 8) вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 368 КК).

Максимальне покарання за такий вид злочину передбачене від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна (ч. 4 ст. 368 КК).

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (пропозиція отримання хабара, дача хабара).

Відповідно до ч. 1 ст. 369 КК України пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища –

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Максимальне покарання: позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої (ч. 4 ст. 369 КК України).

Адміністративне судочинство

Предметом цього злочину є неправомірна вигода, під якою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Юстиц_США

США

Розглянем законодавство США по боротьбі з корупцією в іноземних державах. Це актуально також і для України (українські компанії можуть підпадати під дію закону).

Звід Правил CША про Боротьбі з Корупцією в Іноземних Державах (TFCPA)

Прийнятий в 1977 р FCPA містить два важливих положення:

1 заборона на дачу хабара іноземним офіційним особам, політичним партіям або кандидатам; і

2 вимоги до компаній з зареєстрованими цінними паперами і компаніям, які повинні подавати звіт комісії з цінних паперів і бірж (SEC), завести і добросовісно вести бухгалтерські книги та звітність і здійснювати належний контроль.

Комп’ютерні злочини

Міністерство юстиції (DOJ) і SEC забезпечують виконання FCPA. DOJ відповідає за контроль за виконанням кримінального законодавства і цивільно-правових нормативних актів щодо положень про боротьбу з підкупом посадових осіб щодо вітчизняних підприємств, іноземних компаній і громадян, в той час, як SEC несе відповідальність за виконання цивільно-правових нормативних актів по боротьбі з підкупом посадових осіб і положень про звітність щодо емітентів.

Відповідно до положень FCPA про боротьбу з підкупом посадових осіб:

емітенту, вітчизняному підприємству або нерезиденту або іноземному підприємству (включаючи, в разі компанії, її посадових осіб, директорам, співробітникам, представникам або пайовикам, які діють в інтересах такої компанії) заборонено використовувати будь-які засоби або інструменти транскордонної торгівлі, або будь-якого емітента або вітчизняне підприємство, що здійснюють діяльність за межами США, в корупційних цілях, в підтримку, здійснення або просування пропозиції, виплати або обіцянки зробити виплату,прямо або побічно іноземному посадовцю, іноземної політичної партії, працівникам іноземної політичної партії або кандидату на іноземний державний пост, з метою впливу на прийняття офіційного рішення або неприйняття, з тим, щоб зав’язати або зберегти ділові відносини з будь-якою особою або надати можливості для здійснення вигідних ділових операцій будь-якій особі.

Права та обов’язки ув’язнених в СІЗО

Існує дві обставини, які звільняють від відповідальності і один виняток щодо цих обставин. Звільнення від відповідальності може бути застосовано, якщо оплата є законною відповідно до письмових законами і підзаконними актами країни, або оплата була «допустимої і сумлінної тратою». Крім того, в FCPA внесено виняток щодо оплати за необгрунтоване сприяння або «грошову винагороду», зроблені з метою прискорення або забезпечення «звичайних дій державних органів» іноземнною посадовою особою.

Відповідно до положень FCPA про бухгалтерську звітність емітент зобов’язаний вести детально і акуратно (в розумних межах) бухгалтерські книги і звітність відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерської звітності та розробити «належну» систему внутрішньої бухгалтерської звітності. Крім того, материнські компанії, які володіють більш як 50 відсотками цінних паперів вітчизняних або іноземних дочірніх підприємств, несуть відповідальність за свої бухгалтерські книги та звітність; в зв’язку з цим, відповідно до положень FCPA щодо бухгалтерської звітності, материнські компанії зобов’язані забезпечити акуратне ведення бухгалтерських книг і звітності та належну систему внутрішньої бухгалтерської звітності дочірніми компаніями. Емітент може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за навмисне введення в оману або НЕ впровадження системи внутрішньої бухгалтерської звітності або фальсифікацію бухгалтерських книг і звітності.

 Великобританія

 UK_Bribery_ActЗакон Великобританії про хабарництво 2010 р

Закон Великобританії про хабарництво набув чинності 1 липня 2011 р ньому описані два основних правопорушення, дача хабара і одержання хабара, які вважаються вчиненими, якщо будь-яке особа:

  • пропонує, обіцяє або дає хабар іншій особі;
  • вимагає, погоджується на отримання або отримує хабар; або
  • надає фінансову чи іншу перевагу щодо особи, яка здійснює свої обов’язки «неналежним чином».

Неналежне виконання обов’язків це таке виконання обов’язків, яке не відповідає очікуванням, що такі обов’язки можуть бути виконані сумлінно, неупереджено і відповідно до своїх посадових зобов’язань.

Державне бюро розслідувань. Права, компетенція працівників бюро.

Крім того, дача хабара посадовій особі іноземної держави є правопорушенням, якщо дача хабара відбувається громадянином Великобританії або резидентом, незалежно від місця скоєння. Таке правопорушення вважається вчиненим, якщо фізична особа здійснює дачу хабара іноземній державній посадовій особі, а також пропонує переваги такого офіційній особі:

  • з наміром вплинути на іноземну державну посадову особу в якості посадової особи;
  • щоб зав’язати або зберегти ділові відносини або отримати перевагу при здійсненні ділових операцій; і
  • якщо місцеве законодавство не дозволяє і не передбачає, щоб посадова особа піддавалася впливу таких ділових відносин або переваг.

Крім того, непредотвращеніе дачі хабара є новим корпоративним правопорушенням. Організація буде нести відповідальність за те, що:

  • особа, пов’язана з нею, дає хабар іншій особі, з наміром зав’язати або зберегти ділові відносини або отримати переваги для організації при здійсненні ділових операцій; і
  • не існує будь-яких введених в дію «відповідних процедур» для запобігання дачі хабара.

Арешт майна. Зміни в КПК.

 Це стосується захисту відповідних процедур і відображає особливу увагу уряду Великобританії до корпоративної культури та необхідності, щоб кожен член організації дотримувався принципів недопущення дачі або отримання хабара. Організації, які підпадають під дані положення Закону Великобританії про хабарництво, включають компанії та партнерства Великобританії, небританські компанії і партнерства, які провідять підприємницьку діяльність у Великобританії.

Таким чином, Закон про хабарництво, відноситься до компаній, які мають обмежений зв’язок з Великобританією. Треті особи, які можуть потенційно стати причиною виникнення відповідальності організації відповідно до Закону про хабарництво ( «асоційована особа») включають будь-яких осіб, які виконують послуги для або від імені організації. До них відносяться, наприклад, співробітник, агент, дочірня компанія, консультант або учасник спільного підприємства компанії.

Звільненням від відповідальності за корпоративне правопорушення щодо недопущення хабарництва є введені в дію в організації «відповідні процедури», спрямовані на запобігання вчинення правопорушення в зв’язку з хабарництвом особами «асоційованими» з організацією. «Відповідні процедури» не визначені в Законі. Уряд опублікував свої рекомендації, як можна забезпечити звільнення організаціям від відповідальності. Рекомендації не носять обов’язкового характеру і засновані на шести основних принципах:

відповідні процедури,

найвищий рівень зацікавленості,

оцінка ризику,

всебічна перевірка,

зв’язок і навчання, і

контроль і перевірка.

Покарання за порушення положень Закону Великобританії про хабарництво дуже суворе, визнання винним передбачає необмежені штрафи для компанії і позбавлення волі до десяти років і / або необмежений штраф. Розмір можливого збитку репутації організації, однак, виміряти важко. Також, якщо компанії були визнані винними в дачі хабара, то вони ризикують бути виключеними з торгів за державними замовленнями (відповідно до європейських правил обов’язкового виключення), і можуть отримати негативне висвітлення в ЗМІ, що завдасть шкоди їх репутації.

Злочини проти життя та здоров’я.

Якщо будь-які з правопорушень, пов’язані з дачею хабара іншій особі, отриманням хабара або дачею хабара іноземному посадовцю, відбуваються організацією, будь-який «керівник» є винним в цьому правопорушенні, якщо він або вона «дозволяють» або «потурає» скоєнню правопорушення, за умови, якщо правопорушення вчинено за межами Великобританії, якщо у неї або нього є тісний зв’язок з Великобританією. Це положення зобов’язує керівників вживати необхідних заходів для того, щоб, не малося на увазі, що вони погоджуються (прямо чи опосередковано) з дачею або отриманням хабарів, вчинених іншими. Це положення повторює необхідність регулювання антикорупційної культури зверху (відповідно до інструкцій уряду Великобританії). Термін «керівник» включає директора, керуючого, секретаря або аналогічну посадову особу. Тісний зв’язок буде встановлений, якщо посадова особа є громадянином Великобританії або фізичною особою, яка в установленому порядку проживає у Великобританії.