Створення та використання шкідливих програм

Адвокатське бюро Осмарк

Відповідальність за створення та використання шкідливих програм передбачена ст. 3611 КК України. Така відповідальність передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк; за ч. 2 вказаної статті передбачено позбавлення волі на строк до п’яти років (якщо злочин вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду).

Судова практика ВСУ: злочини у сфері використання комп’ютерів

Коротко визначимо основні поняття.

Отже, шкідливі програмні та технічні засоби, операції з якими заборонені даною статтею КК, можуть мати вигляд шкідливих комп’ютерних програм або ж технічних пристроїв, які працюють з використанням таких програм. Найпоширенішими різновидами шкідливих програмних засобів, які підпадають під дію цієї статті, є:

УЗАГАЛЬНЕННЯ практики розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)

1) комп’ютерні віруси – комп’ютерні програми, здатні після проникнення до операційної системи ЕОМ чи до АС порушити нормальну роботу комп’ютера, АС чи комп’ютерної мережі, а також знищити, пошкодити чи змінити комп’ютерну інформацію;

2) програми, призначені для нейтралізації паролів та інших засобів захисту комп’ютерних програм чи комп’ютерної інформації від несанкціонованого доступу;

3) програми-шпигуни, які після їх проникнення до певної АС, комп’ютерної мережі, операційної системи ЕОМ чи окремої комп’ютерної програми забезпечують несанкціонований доступ сторонньої особи до інформації, яка зберігається у ЕОМ, АС, мережі чи програмі або ж непомітно для власника чи законного користувача здійснюють несанкціоновану передачу такої інформації сторонній особі.

Комп’ютерні злочини: несанкціоноване втручання

Створенням слід вважати як розробку (виготовлення) абсолютно нового шкідливого програмного чи технічного засобу, так і модифікацію уже існуючого засобу, наслідком якої є зміна його властивостей.

Використання шкідливих програмних чи технічних засобів – це дії, спрямовані на застосування цих засобів відповідно до їх властивостей і призначення.

Розповсюдженням шкідливих програмних чи технічних засобів є відкриття доступу до них невизначеному колу осіб, а також дії, внаслідок яких ці засоби (зокрема, комп’ютерні віруси) починають автоматично відтворюватися і поширюватися в ЕОМ, АС чи комп’ютерних мережах.

Збутом шкідливих програмних чи технічних засобів є здійснена будь-яким способом оплатна чи безоплатна передача їх у розпорядження іншої особи. Збутом слід вважати і передачу копій шкідливих програмних засобів.

Порядок оскарження згідно КПК України

Суб’єктивна сторона такого злочину характеризується виною у формі прямого умислу. Особа має усвідомлювати шкідливі властивості створеного, поширеного чи збутого нею програмного чи технічного засобу.

Для вчинення злочину у формі створення шкідливого програмного чи технічного засобу обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета подальшого використання, розповсюдження або збуту такого засобу.

Слід додати, що органи досудового слідства чомусь не звертають особливої уваги на зміст саме частини 1 ст. 361-1 КК України і пред’являють особі обвинувачення ще і за частиною 1 ст. 361 КК України, що є незрозумілим. Оскільки зі змісту ч. 1 ст. 361-1 КК України чітко передбачена відповідальність за відповідні дії зі шкідливими технічними чи програмними засобами, які призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.