Кримінальна відповідальність за «СПАМ»

Адвокатське бюро ОсмаркВ наш час майже всі мають доступ до інтернету, а отже знають, що таке СПАМ. Іноді це просто дратує, а іноді може призвести до порушення або припинення роботи комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. В багатьох випадках користувачі закривають очі на такі електронні листи, як правило рекламного характеру, вручну видаляють, ставлять різні фільтри в поштових програмах та ін.

Створення та використання шкідливих програм

спам – електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг.

УЗАГАЛЬНЕННЯ практики розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)

Як же можливо боротися зі спамом. Передусім зазначу, що існує кримінальна відповідальність за такі дії, однак вона майже не застосовується до «спамерів». Це пов’язано частково з тим, що за майже ніхто не звертається до правоохоронних органів з заявами про такі злочини, та й не досить легко довести склад злочину.

Розглянемо підстави для притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність за перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку (СПАМ) передбачена ст. 3631 КК України. Обов’язковою умовою притягнення до кримінальної відповідальності є те, що такі дії призвели до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

Комп’ютерні злочини: несанкціоноване втручання

Розповсюдження повідомлень електрозв’язку слід вважати масовим у випадках, коли такі повідомлення не готуються окремо для кожного адресата, а створюються з використанням можливостей комп’ютера шляхом багаторазового автоматичного копіювання і розсилаються відправником автоматично, на адреси, які тим чи іншим способом опинились у розпорядженні відправника і внесені ним до певного списку, згідно з яким провадиться розсилка.

Обов’язковою ознакою злочинного діяння є відсутність попередньої згоди адресата на одержання повідомлень, які йому надсилаються. При цьому відсутністю згоди слід вважати як ситуацію, коли така згода ніколи не надавалась, так і випадки, коли адресат, спочатку погодившись одержувати певні повідомлення, пізніше відмовився від їх одержання.

Порушенням роботи ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку є зміна встановлених власником чи уповноваженими ним особами параметрів процесу обробки інформації у зазначених машинах, системах чи мережах, зокрема, прискорення, уповільнення цього процесу, припинення обробки частини інформації, перекручення результатів обробки інформації тощо.

Судова практика ВСУ: злочини у сфері використання комп’ютерів

Припиненням роботи ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку є ситуація, коли обробка інформації у названих машинах, системах чи мережах повністю припиняється.

Як можна спробувати боротися зі «спамерами» іншими заходами:

  1. Можливо написати листа адресату, який розповсюджує спам, в досить категоричній формі про припинення розсилання спаму, вказати шкоду, яка заподіяна;
  2. Такого ж листа можна написати рекламодавцю, щоб він перестав надсилати СПАМ (він можливо перестане оплачувати послуги спамера);
  3. Повідомити, що звернетеся з заявою про вчинення кримінального правопорушення за ст. 3631 КК України;
  4. Написати листа провайдеру, з IP якого приходить спам та вимагати позбавити спамера доступу до інтернету в зв’язку з порушенням прав абонента (п. 35 пп. 23, п. 39 пп. 23, п. 54 пп. 6 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг).