Мораторій на перевірки в 2017 році

Відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03 листопада 2016 року, який вступив в дію з 01.01.2017 року встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Слід зазначити, що мораторій на перевірки бізнесу вперше був запроваджений ще в 2014 році та був продовжений в 2015 році.

Отже, розглянемо, які органи взагалі не мають право проводити перевірки в 2017 році, а які все ж таки зможуть проводити контролюючі заходи.

Як зазначено вище, даний Закон забороняє проведення планових заходів взагалі.

Позапланові заходи дозволені в наступних випадках:

Податкові штрафні санкції: коли можна не сплачувати

1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба);

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Для погодження позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Скарги на дії посадовців

Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

Суб’єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) ознайомлюється з погодженням Державної регуляторної служби на проведення такого заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) для проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо їм не пред’явлено погодження.

Звісно, що Законом визначено перелік державних органів, на які дія мораторію не поширюється. Тобто, зазначені органи можуть проводити перевірки в повному обсязі. Серед таких органів наступні:

 1. орган державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 2. орган, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів;
 3. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами;
 4. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами;
 5. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами;
 6. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю;
 7. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами;
 8. Державною службою України з питань праці та її територіальними органами;
 9. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 10. органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду);
 11. центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 12. Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
 13. Національним банком України;
 14. Антимонопольним комітетом України.

ДТП: до кого подавати позов – страховика чи винної особи

В той же час, стосовно ДФС в Законі зазначено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів.