Відповідальність за порушення законодавства про працю

Відповідальність за порушення законодавства про працю

Вид порушенняПередбачена відповідальністьНормативний акт

Дисциплінарна відповідальність

Підсудність: загальна, альтернативна та виключна

Порушення правил внутрішнього трудового розпорядкуДоганаСт. 147, ст. 149 КЗпП
Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягненняЗвільненняП. 3 ст. 40 КЗпП
Прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причинЗвільненняП. 4 ст. 40 КЗпП
Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’янінняЗвільненняП. 7 ст. 40 КЗпП
Вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливуЗвільненняП. 8 ст. 40 КЗпП
Одноразове грубе порушення трудових обов’язків, вчинене:
• керівником підприємства або його заступником,
• головним бухгалтером або його заступником,
• службовою особою митних органів, державних податкових інспекцій, якій присвоєно персональні звання,
• службовою особою державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами
ЗвільненняП. 1 ст. 41 КЗпП
Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної платиЗвільненняП. 1 1 ст. 41 КЗпП
Винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органуЗвільненняП. 2 ст. 41 КЗпП
Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи ЗвільненняП. 3 ст. 41 КЗпП

Матеріальна відповідальність

Сроки исковой давности: таблица

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строкиОрганізація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахункуСт. 116, ст. 117 КЗпП
Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємствомКерівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсаціїП. 9 ст. 134 КЗпП
Незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботіСлужбова особа відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботиСт. 237 КЗпП

Адміністративна відповідальність

Ступінь ризику діяльності підприємств

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працюШтраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)

У разі повторного вчинення протягом року  – штраф  від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

Ч. 1, 2 ст. 41 КпАП
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянстваШтраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.)

У разі повторного вчинення протягом року – штраф  від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.)

Ч. 3, 4 ст. 41 КпАП 
Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строкШтраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)Ст. 41 1 КпАП
Порушення чи невиконання колективного договору, угодиШтраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)Ст. 41 2 КпАП
Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угодШтраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.)Ст. 41 3 КпАП
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому станіШтраф на посадових осіб підприємств від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)Ч. 1 ст. 179 КпАП
Участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання таких напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівниківШтраф на посадових осіб підприємств від 4 до 6 нмдг (від 68 до 102 грн.)Ч. 2 ст. 179 КпАП
Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органиШтраф на посадових осіб підприємств від 5 до 8 нмдг (від 85 до 136 грн.)Ч. 1 ст. 188 1 КпАП
Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідівШтраф на посадових осіб підприємств від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)Ч. 2 ст. 188 1 КпАП
Невиконання законних вимог посадових осіб органів з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органівШтраф на посадових осіб підприємств від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)Ст. 188 6 КпАП
Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортамиШтраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн.)
та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року
Ст. 200 КпАП
Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у т. ч. іноземних суб’єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянстваШтраф на посадових осіб підприємств від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.)Ст. 204 КпАП

Фінансова відповідальність 

Оскарження дій служби України з питань праці

Фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) 4*30 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
 
 
Абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП
 
 
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 3 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушенняАбз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці10 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушенняАбз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”10 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушенняАбз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні 3 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушенняАбз. 6 ч. 2 КЗпП
Недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, створення перешкод у її проведенні100 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення
 
 
Абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП
 
 
Порушення інших вимог трудового законодавства1 МЗП Абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Кримінальна відповідальність

Порядок надання статусу учасника бойових дій

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілокВиправні роботи на строк до двох років
або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років
Ст. 170 КК
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працюШтраф від 2000 до 3000  нмдг (від 34000 до 51000 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,
або виправні роботи на строк до 2 років
П. 1 ст. 172 КК
Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інвалідаШтраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років,
або виправні роботи на строк до 2 років,
або арешт на строк до 6 місяців
П. 2 ст. 172 КК
Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодоюШтраф до 50 нмдг (до 850 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років,
або арешт на строк до 6 місяців,
або обмеження волі на строк до 2 років
П. 1 ст. 173 КК
Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами УкраїниШтраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)
або обмеження волі на строк до 3 років
П. 2 ст. 173 КК
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дійШтраф до 50 нмдг (від 850 грн.)
або арешт на строк до 6 місяців,
або обмеження волі на строк до 3 років
Ст. 174 КК
Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцемШтраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.)
або виправні роботи на строк до 2 років,
або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
П. 1 ст. 175 КК
Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілейШтраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.)
або обмеження волі на строк до 3 років,
або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
П. 2 ст. 175 КК