Встановлення факту родинних відносин. Лінгвістична експертиза

В судовій практиці зустрічається безліч справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами. Особливої складності такі справи не викликають. Але все ж бувають випадки, коли люди стикаються з проблемами встановлення фактів родинних  відносин четвертого, п’ятого чи шостого ступеня споріднення. Це, як правило, зустрічається тоді, коли внуки, наприклад, хочуть встановити споріднення з двоюродними дідами та бабками з метою отримання спадщини.

Оспорювання батьківства. Зміна імені (прізвища) дитини.

П’ята черга спадкування за законом – спадкують наступні родичі спадкодавця: онуки (другий ступінь споріднення); правнуки, прабаба, прадід, племінники (третій ступінь споріднення); двоюрідні брати та сестри, двоюрідні онуки; двоюрідні діди та бабки, двоюрідні брати та сестри (четвертий ступінь споріднення); двоюрідні правнуки, двоюрідні прадіди та прабабки, двоюрідні племінники, двоюрідні дядьки та тітки, троюрідні брати та сестри (п’ятий ступінь споріднення); троюрідні брати та сестри; троюрідні правнуки, троюрідні прадіди та прабабки, троюрідні племінники, троюрідні дядьки та тітки, двоюрідні праправнуки; двоюрідні прапрадіди та прапрабабки (шостий ступінь споріднення).

Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

Складності виникають в тому, що відсутні документи про народження діда чи баби, прадіда чи прабабки і прослідкувати зв’язок дуже тяжко. Спробуємо розібратися, що можливо зробити в даній ситуації.

Перш за все нагадаю, що факти, що мають юридичний характер, – це факти, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. Такі факти встановлюються в порядку окремого провадження. В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:

– згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;

– чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;

– заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;

– встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право (Постанова ВСУ: Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення)

Підсудність: загальна, альтернативна та виключна

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Заяви про встановлення фактів, що стосуються прав юридичних осіб, суду не підвідомчі і можуть розглядатися в порядку позовного провадження.

Факт родинних відносин між фізичними особами встановлюється в судовому порядку, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки. Наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчинюють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Законодавство по експертизам

Разом з тим для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в наступному своє право на жиле приміщення або на обмін жилого приміщення. У разі відмови у задоволенні вимог про визнання права на жилу площу або на обмін жилого приміщення заінтересована особа має право звернутися до суду з відповідним позовом.

Зазначені заяви повинні відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, так і вимогам щодо її змісту. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує даний факт, якими доказами цей факт підтверджується або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків. У разі невиконання цих вказівок заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу.

Договір оренди землі по-новому: на що звернути увагу

Отже, що стосується нашої ситуації. В такому випадку можна порадити заявникам витребувати та отримувати архівні довідки про актові записи про народження, запитувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження. Як показує практика, в таких довідках та запитах різняться імена та по-батькові діда чи прадіда, які записані батьками у інших родичів (н-д в одних документах записано Варка, в інших Варвара; чи Феодоська та Феодосія; чи Аким та Якимович), часті випадки коли не співпадає і ім’я, і по-батькові.

В таких випадках можливо замовити експертний висновок (лінгвістичну експертизу) щодо фіксації розмовних, гіпокористичних і демінуативних варінтів особових імен, які відображають усну розмовну практику і практику документування різних діалективних ареалів України з метою ідентифікації особових імен.