Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

Велика кількість цивільних справ щодо спільної часткової власності розглядаються в судах. Як правило, позивач (позивачі) бажає отримати компенсацію за свою частку, або ж припинити  права на частку у спільному майні інших осіб (відповідача, відповідачів). Розглянемо випадки, коли позивач хоче отримати компенсацію за свою частку.

Розглянемо приклад виділу частки із квартири чи будинку. Як правило, до суду потрібно надати докази того, що виділ належної Позивачу частки із вказаної квартири (будинку) технічно неможливий, спільне користування квартирою з відповідачами також неможливе та ін. Звісно, надаються докази того, що Позивач є співвласником майна.

Зняття арешту з майна

Передусім зазначу, що у силу положень статей 21, 24, 41 Конституції України, статей 319, 358 ЦК України всі громадяни є рівними у своїх правах, усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення цих прав, в тому числі щодо захисту права спільної часткової власності.

Право співвласника на виділ частки зі спільного майна шляхом отримання грошової компенсації вартості частки в майні не може бути обмежене іншими співвласниками і такому праву співвласника, що виділяється, кореспондується обов’язок інших співвласників сплатити грошову компенсацію частки, розмір якої визначається з дійсної вартості майна на час розгляду судом справи. При цьому обов’язковою умовою призначення грошової компенсації є лише згода співвласника, який заявив вимоги про виділ частки, і не передбачається обов’язковість згоди інших співвласників на такий виділ та не ставиться право співвласника на виділ у залежність до згоди інших співвласників і мотивів, з яких власник має намір реалізувати своє право на виділ.

Поділ майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю

В більшості випадків суди керуються саме такими доводами при винесенні рішення.

Але існують і протилежні висновки судів, з посиланням, зокрема, на те, що відповідачі не мають коштів сплатити компенсацію. Так, суди зазначають, що виділення грошової компенсації Позивачу відповідачі сплатити неспроможні. Припинення права власності частки квартири позивача, за умови неможливості сплати відповідачами компенсації, призведе до порушення прав позивача. У свою чергу примушення відповідачів викупити у позивача частку квартири призведе до порушення їхніх прав, оскільки законодавством не передбачено можливості набуття права власності у примусовому порядку.

Зверну увагу, що правовий режим спільної часткової власності визначається главою 26 ЦК України з урахуванням інтересів усіх її учасників. Володіння, користування та розпорядження частковою власністю здійснюється за згодою всіх співвласників, а за відсутності згоди – спір вирішується судом. Незалежно від розміру часток, співвласники при здійсненні зазначених правомочностей мають рівні права.

Визнання недійсним договору іпотеки

Відповідно до частин першої, другої статті 364 ЦК України кожен із співвласників спільної часткової власності має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 ЦК України), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.

При вирішенні такого роду справ, суди, крім ст. 364 ЦК України, повинні врахувати і загальні засади цивільного законодавства (стаття 3 ЦК України) щодо справедливості, добросовісності та розумності з врахуванням прав та інтересів усіх співвласників. При цьому необхідно ретельно вивчити обставини справи з метою з’ясувати, чи не зловживає позивач, який бажає виділу частки зі спільного майна шляхом отримання грошової компенсації вартості частки в майні та чи реалізація цього права не порушить прав інших осіб, які не мають змоги сплатити співвласнику грошову компенсацію вартості його частки.

Сторонам, в свою чергу, необхідно своєчасно надавати докази на підтвердження своєї позиції, аби судові баталії не затягувалися