Договір оренди землі по-новому: на що звернути увагу

Адвокатське бюро Осмарк

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», з квітня 2015 року укладення договорів оренди землі здійснюється по-новому. Зупинюся на питаннях стосовно змін в Закон України «Про оренду землі».

Як вже зазначалося в статті, при укладенні договору оренди земельної ділянки необхідно досить чітко визначитися з істотними умовами договору, які передбачені законом, та ретельно прописати всі умови в договорі. Раніше таких істотних умов договору оренди земельної ділянки було більше 10, залишилося лише 3, а саме:

  1. об’єкт оренди  (кадастровий  номер,  місце  розташування  та розмір земельної ділянки);
  2. строк дії договору оренди;
  3. орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та  умов  розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Істотні умови договору

     Слід наголосити, що за  згодою  сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

 Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» передбачалося, що невід’ємною частиною договору оренди землі є:

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

Міна земельних ділянок. Визнання недійсними договорів міни.

З квітня 2015 року Закон не вимагає обовязковість таких частин договору

 Що стосується передачі земельної ділянки: об’єкт   за   договором  оренди  землі  вважається  переданим орендодавцем  орендареві  з  моменту  державної  реєстрації  права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, оформляти акт прийому-передачі земельної ділянки немає необхідності. В зв’язку з цим радив би сторонам контролювати своєчасніть та обов’язковість проведення державної реєстрації.

Строк дії  договору  оренди  землі  визначається  за   згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.     Після   завершення   будівництва   та   прийняття  об’єкта  в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки,  наданої для потреб  будівництва  та  обслуговування відповідного об’єкта,  має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк  до 50 років або припинення дії договору оренди землі.

Працевлаштування за кордоном. Перевірка посередника.

При      передачі      в     оренду     земельних     ділянок сільськогосподарського    призначення    для   ведення   товарного сільськогосподарського   виробництва,  фермерського  господарства, особистого  селянського  господарства  строк  дії  договору оренди землі  визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

Орендна плата за землю

Законом визначено, що орендна плата за землю –  це  платіж,  який  орендар  вносить орендодавцеві   за   користування   земельною  ділянкою  згідно  з договором оренди землі. Розмір,  умови  і  строки  внесення  орендної  плати за землю встановлюються  за  згодою  сторін у договорі оренди (крім строків внесення   орендної   плати   за  земельні  ділянки  державної  та комунальної    власності,   які   встановлюються   відповідно   до Податкового кодексу України. Обчислення розміру орендної плати  за  землю  здійснюється  з урахуванням індексів інфляції,  якщо інше не передбачено договором оренди. У разі  визнання  у  судовому  порядку  договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за  фактичний  строк оренди землі не повертається.

Оспорювання батьківства. Зміна імені (прізвища) дитини.

Розрахунок по орендній платі справляється у грошовій формі, за  згодою  сторін  розрахунки  щодо  орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.