Аліменти на батьків: підстави стягнення

Безумовно, більшість громадян знають про сплату аліментів на неповнолітніх дітей та коли такі аліменти можна стягнути. Куди рідше суди розглядають справи про стягнення аліментів з повнолітніх дітей на користь їх батьків. Однак такі судові справи є і я спробую коротко визначити основні моменти стягнення аліментів з повнолітніх дітей на користь їх батьків.

Отже, обов’язок піклування повнолітніх дітей про своїх батьків закріплений в ст. 51 Конституції України. Стаття 51 Конституції України встановлює, що повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Вказана норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 СК України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Перешкоди у спілкуванні з дитиною після розлучення

При вирішенні питання про стягнення аліментів на утримання батьків слід враховувати, що вказане право батьків, якому кореспондує обов’язок повнолітніх дітей виникає за наявності двох умов:

непрацездатності батьків

та наявності у них потреби у матеріальній допомозі, що не залежить від майнового стану повнолітніх дочки, сина.

Таким чином, непрацездатним і таким, що потребують матеріальної допомоги батькам, надається право звернутися до суду за примусовим стягненням аліментів зі своїх дітей. Обов’язок виплачувати аліменти своїм батькам в судовому порядку може бути покладено тільки на повнолітніх дітей.

Непрацездатність встановлюється медичною комісією. Непрацездатними визнаються особи, що досягли пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років) та інваліди I, II та III груп.

Стягнення аліментів в судовому порядку

Можна визначити наступні підстави покладення на дітей обов’язку утримувати своїх батьків:

– діти досягли вісімнадцяти років;

– батьки є непрацездатними за віком або за станом здоров’я;

– батьки потребують матеріальної допомоги;

– відсутні обставини для звільнення дітей від обов’язку утримувати своїх батьків.

Моментом виникнення обов’язку утримувати своїх батьків є наявність усіх перерахованих умов.

Необхідність матеріальної допомоги визначається в кожному конкретному випадку в залежності від матеріального становища батьків. До уваги приймається отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність в батьків майна, що може приносити дохід тощо.

Cтягнення моральної шкоди, завданої бездіяльністю державного виконавця

Визначення розміру аліментів залежить від матеріального та сімейного стану сторін та при цьому повинно враховуватися можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка, що передбачено ст. 205 СК України.

Дочка, син крім сплати аліментів зобов’язані також брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Додаткові витрати на утримання батьків є різновидом аліментних платежів.

Зазначена стаття визначає вичерпний перелік обставин, за яких у дітей виникає обов’язок по несенню додаткових витрат на батьків, а саме:

– тяжка хвороба;

– інвалідність

– немічність.

При невиконання дітьми обов’язку по сплаті додаткових витрат, батьки мають право звернутися за захистом своїх прав до суду.

Доставлення авто на спецмайданчик. Відповідальність за незаконне затримання.

Суд в кожному конкретному випадку визначає наявність однієї або декількох з перелічених вище обставин на підставі відповідного медичного висновку.

Суд визначає розмір коштів на оплату додаткових витрат в тому самому порядку, що і при визначені розміру коштів на утриманнями батьками своїх неповнолітніх дітей.

Суд визначає суму необхідних додаткових витрат на батьків в залежності від матеріального та сімейного становища дітей та батьків та інших обставин.

Суд вправі зобов’язати дітей прийняти участь у фактично понесених витратах батьків, що були викликані перерахованими обставинами, так і у витратах, що необхідно буде здійснити в майбутньому. Таким витратами можуть бути, зокрема, витрати по здійсненню майбутньої операції, направлення для лікування у відповідний санаторій тощо. Сторона, яка звертається в суд з вимогою до дітей, про понесення нею додаткових витрат на утримання, зобов’язана надати докази, що підтверджують суми фактично понесених витрат, або надати обґрунтований висновок щодо майбутніх витрат.

Самочинне будівництво: визнання права власності чи знесення?

Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків.

Для застосування даної статті необхідно довести винну поведінку батьків пов’язану з їх ухиленням від виконання своїх батьківських обов’язків. При цьому, не має значення чи батьки ухилялися від виконання всіх своїх батьківських обов’язків чи тільки частини. Обов’язок доведення ухилення батьків від виконання своїх батьківських обов’язків покладається на дітей.

Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного з дітей, до кількох з дітей або ж до всіх дітей разом.