Заміна стягувача на стадії виконавчого провадження у господарському процесі

Досить часто виникають ситуації у суб’єктів господарювання, коли в процесі виконавчого провадження виникає потреба замінити сторону виконавчого провадження. Це може статися з різних причин, які в даній статті не будуть розглядатися. Розглянемо лише підстави, при наявності яких можливо замінити сторону виконавчого провадження.

Отже, коротко, нормативна база.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Як правильно скласти договір поставки з прив’язкою до долара США (чи іншої валюти)

У відповідності до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

При зверненні до суду необхідно зазначати сторони: первісного та нового стягувача, боржника, державного виконавця. Звернення до суду оформлюється у вигляді заяви.

Заміна кредитора у зобов’язанні як основна умова заміни сторони

Статтею 512 ЦК України визначено підстави заміни кредитора у зобов’язанні.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові і відбувається на підставі укладеного між ними правочину, а заміна кредитора саме у зобов’язанні допускається протягом усього часу існування зобов’язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Третейські суди та валютні кредити. Правомірність розгляду таких справ

Оскільки виконання рішення суду є невід’ємною стадією процесу правосуддя, заміна сторони на стадії виконавчого провадження може відбуватися не інакше, як на підставах, визначених ГПК України та Законом, які регулюють умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

При цьому питання щодо заміни сторони її правонаступником, у тому числі і в разі заміни кредитора у зобов’язанні, вирішується лише судом у порядку, передбаченому статтею 25 ГПК України.

Під час укладення правочинів, якщо сторони не змінюють кредитора у зобов’язанні, а змінюють тільки стягувача на стадії виконання судового рішення, вони не враховують того, що заміна стягувача за рішенням суду шляхом укладення цивільно-правового договору чинним законодавством не передбачена.

Підсумовуючи наведене, заміна кредитора у зобов’язанні, як і саме зобов’язання, є інститутом цивільного права, а відносини, пов’язані з виконанням судового рішення, характеру цивільно-правових не мають.

Уступка права стягувача за рішенням суду шляхом укладення цивільно-правової угоди чинним законодавством не передбачена.

Відмову суду про заміну сторони у виконавчому провадженні можна оскаржити в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції.