Державне бюро розслідувань. Права, компетенція працівників бюро.

Президентом підписаний Закон України «Про Державне бюро розслідувань». Наведу основні, на мою думку, риси закону, що будуть цікаві саме для пересічних громадян.

Отже, Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.   Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:

Міліція (поліція) відбирає відбитки пальців: правомірно чи ні

1) злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;

2) випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;

3) особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі;

4) військових злочинів;

5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);

Закон про національну поліцію. Короткий огляд.

6) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

Уповноважені посадові особи бюро з метою виконання покладених на них завдань мають право:

1) здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі та негласні слідчі дії;

2) безоплатно одержувати за письмовими запитами інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань;

3) вживати заходів для припинення фізичними і юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;

4) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту;

5) використовувати у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам;

Один день СІЗО як два дні позбавлення волі

6) здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах;

7) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;

8) у випадках, передбачених цим Законом, на підставі та в порядку, визначених Законом України «Про Національну поліцію», зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу;

9) скликати наради, проводити конференції та семінари, інші наукові та науково-практичні заходи;

10) вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, провадити діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт.

Дуже цікавою є стаття закону, що регулює прийом заяв про кримінальні правопорушення. Так, для одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань та засобами електронного зв’язку.

Арешт майна. Зміни в КПК.

Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені.

Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.