Зупинення провадження, зразок клопотання

Адвокат в хозяйственном процессе

До Господарського суду

Кіровоградської області

 

 

Відповідач 1:_______________

Позивач:________________

Відповідач 2: _______________

 

КЛОПОТАННЯ

про зупинення провадження у справі

 

            В провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа № ________ за позовом ПАТ «____________» до ПАТ «_________________», ПАТ «_________» про стягнення боргу за Кредитним договором № ________ від ______________.

В той же час, в провадженні Господарського суду м. Києва (суддя _________) знаходиться справа № __________ за позовом ПАТ «___________» до ПАТ «_____________ про визнання Кредитного договору № ____________ від _______ року недійсним. Розгляд справи призначено на ________________.

Тобто, предметом позову по справі № ______ є визнання недійсним того ж самого кредитного договору, на підставі якого Позивач заявляє вимогу про стягнення заборгованості з Відповідача 1 і Відповідача 2 по справі № ____________.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Тобто, у разі задоволення позову про визнання недійсним Кредитного договору № _____________ будуть відсутні підстави для задоволення позову про стягнення з Відповідача 2 заборгованості за цим договором, оскільки Відповідач 2 жодних коштів від Позивача не отримував.

Таким чином, вирішення даної справи не можливе до остаточного вирішення  справи № _____________, адже від змісту рішення по справі № __________ буде залежати вирішення даної справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 79 ГПК України,

 

ПРОШУ:

 

Зупинити провадження у справі № ____________ за позовом ПАТ «___________» до ПАТ _______________ про стягнення ___________ до набрання законної сили рішеннями суду у справі № ___________ за позовом ПАТ __________ до ПАТ _____________ про визнання кредитного договору недійсним.

 

 

Додаток:

1.Копія ухвали Господарського суду м. Києва від _________ р. про порушення провадження у справі № ________________.

  1. Роздруківка з порталу Судової влади України про призначення до розгляду справи № _______________.

 

 

 

 

Представник Відповідача 2

за довіреністю від _____________ р.                                                                              Опольський С. В.