Зразок скарги до слідчого судді

osmarkСлідчому судді Кіровоградського районного

Суду Кіровоградської області

 

(№ ЄДРДР ________________)

Слідчий _____________

             _______________________________

м. Кіровоград, вул. ____________

 

 Скарга на бездіяльність слідчого

(в порядку ст. 303 КПК України)

У провадженні Кіровоградського СВ РВ УМВС в області знаходиться кримінальна справа (кримінальне провадження № ЄДРДР ___________) за моєю заявою за ст. 152 КК України.

 

«    » ____ року мною подавалося клопотання про проведення слідчих дій. Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, у а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй. До теперішнього часу клопотання не задоволено, також не винесена постанова про відмову в задоволені клопотання. Слід зазначити, що таке ж клопотання подавалося моїм представником _________ року, яке також не розглядалося.

 

«        » ________ року мною було написано заяву про забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві». Відповідно до ст. 22 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві» орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, одержавши заяву або повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначеної у статті 2 цього Закону, зобов’язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше трьох діб, а у невідкладних випадках – негайно прийняти рішення про застосування або про відмову у застосуванні заходів безпеки.

До теперішнього часу клопотання не розглядалося. Слід зазначити, що таке ж клопотання я подавала ________ року, яке залишилося без розгляду.

 

На підставі викладеного, у відповідності ст.ст.303-307 КПК України, прошу зобов’язати слідчого розглянути клопотання від ________.

 

Додаток:

  1. Копія клопотання від ______ року на 1 арк.;
  2. Копія клопотання від _________ року на 1 арк.;
  3. Копія заяви про забезпечення безпеки від ________ року на 1 арк.;
  4. Копія заяви про забезпечення безпеки від _______ року на 1 арк.;
  5. Копія скарги на 1 арк.

 

 

_____________              ___________________                     «       » _________