Зразок клопотання про призначення експертизи

osmark

В ________ районний суд

Кіровоградської області

Суддя ___________

Справа № ______________

(відповідач по справі)

                                                                           «    » ___________________

 

 

Клопотання

про призначення почеркознавчої експертизи

Питання, які ставляться перед експертом

 

У провадженні Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області знаходиться справа № __________ за позовом __________ (далі-Позивач) до ________________(далі-Відповідач) про визнання договору дійсним.

В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на те, що згідно розписки від __________ року (далі-Розписка), я отримав аванс в розмірі ___________ грн. Відповідно даної розписки, у разі невиконання проектних робіт я повинен сплачувати пеню в розмірі 50%  від суми договору – _________ за кожний день прострочення

Я стверджую, що даної розписки не писав та не підписував. З мого боку надавалася розписка зовсім інша на суму ______ грн., в якій жодного слова не було про нарахування штрафних санкцій.

Для вирішення питання про те, чи я писав розписку та належність мого підпису в Розписці потрібні спеціальні знання в області почеркознавства та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає судову експертизу. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Остаточне коло цих питань встановлюється судом в ухвалі.

Інші процесуальні зразки

 

На підставі викладеного,

Прошу:

  1. Призначити по цивільній справі № _________ за позовом _________ до _____________ про визнання договору дійсним судово-почеркознавчу експертизу, перед якою поставити наступні запитання:

а) чи виконано весь текст (перша частина та друга, яка розпочинається зі слів «И обв’язуюсь выдать») та підпис в оригіналі Розписки  _____________?

б) чи виконано текст (його частини) в оригіналі Розписки та підпис з наслідуванням почерку (підпису) ______________?

в) чи виконано рукопис в оригіналі Розписки навмисно зміненим почерком (друкованим, незвичною рукою)?

  1. Проведення даної експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 2.
  2. Витребувати для проведення даної експертизи у позивача оригінал Розписки від _______________.

 

__________________                                                          ____________________