Як збільшити (зменшити) розмір аліментів

Розглянемо випадки зменшення (збільшення) аліментів. Будемо говорити про зміну розміру аліментів, який вже визначений судом і судове рішення набрало законної сили. Про стягнення аліментів в судовому порядку можна ознайомитися в даній статті.

Отже, відповідно до сімейного законодавства України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених СК України. Це також безпосередньо зазначено і в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року N 3,  що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. У зв’язку з тим, що матеріальне становище, сімейний стан, а також стан здоров’я платника аліментів або їх одержувача можуть протягом часу наявності аліментного зобов’язання змінюватися, законом передбачено, що за позовом якоїсь із цих осіб суд вправі змінити раніше встановлений розмір аліментів як в сторону їх зменшення, так і в сторону їх збільшення. Крім того, зменшення розміру аліментів за наявності передбачених законом причин не виключає можливості взагалі звільнення від їх сплати.

Стягнення пені з фізичних осіб за кредитними договорами

Відповідно до СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей та ін. Згідно з ч. 2 ст. 182 СК України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу. Згідно з вказаною статтею, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Під зміною матеріального положення сторін розуміється як покращення, так і погіршення майнового положення платника або одержувача аліментів.

Покращення матеріального положення одержувача аліментів (зокрема, дитини на утримання якої сплачуються аліменти), у результаті якого він перестає бути нужденним у матеріальній допомозі, є підставою для припинення аліментного обов’язку. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.

На практиці часто зазначають такі підстави, як знаходження на утриманні дружини та малолітніх дітей в іншому шлюбі, зміна матеріального стану (звільнення чи перехід на іншу роботу), хвороба та ін. В якості доказів надаються довідки з місця роботи, ін. органів та організацій, виписки та ін.

Права споживачів та їх реалізація

Якщо розмір аліментів було визначено у договорі за домовленістю між батьками, він може бути змінений за домовленістю сторін. У випадку недосягнення згоди розмір аліментів може бути змінений судом за позовом платника аліментів або одержувача аліментів.

Таким чином, позов про зміну (збільшення чи зменшення) розміру аліментів мають право подати обидві сторони з наданням необхідних доказів.

У разі задоволення позову аліменти на дитину у зміненому розмірі будуть стягуватися від дня набрання чинності рішення суду, а не від дня пред’явлення позову.

У разі, якщо суд встановить, що матеріальне становище платника аліментів, дозволяє йому утримувати дитину, він може збільшити розмір аліментів (частку заробітку (доходу), яка буде стягуватися як аліменти на дитину), що підлягає стягненню з платника аліментів. Свідченням матеріального становища платника аліментів, є величина витрат на утримання особою себе та членів своєї сім’ї.

Таким чином, особа, яка одержує аліменти – одержувач аліментів, може звернутися до суду з позовом про збільшення розміру аліментів на дитину, якщо погіршилося його матеріальне становище, сімейний стан чи стан його здоров’я або ж покращилося матеріальне становище, сімейний стан чи стан здоров’я платника аліментів. У свою чергу, особа, яка сплачує аліменти – платник аліментів, вправі звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів на дитину у тих випадках, коли погіршилося його матеріальне становище, сімейний стан чи стан його здоров’я або ж покращилося матеріальне становище, сімейний стан чи стан здоров’я одержувача аліментів.