Кримінальна відповідальність юридичних осіб

З 01.09.2014 року набрав чинності ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб». Цим законом практично запроваджується інститут кримінальної відповідальності для юридичних осіб. До вказаного моменту до  кримінальної відповідальності притягувалися тільки фізичні особи.

 

Обшук, огляд та виїмка на підприємстві

Проведемо короткий огляд даного нормативного акту.Зазначеним законом доповнено загальну частину Кримінального Кодексу України розділом XIV-1. Згідно закону, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною першою та другою статті 368-3, частиною першою та другою статті 368-4, статтями 369, 369-2 Кримінального Кодексу; а також від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258 – 2585 цього Кодексу.

 

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного або місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій. З цього випливає, що кримінально переслідуватися буде лише приватний бізнес, що ставить його в нерівні умови з державними органами. Адже згідно закону, зазначені злочини, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони спрямовані на отримання ним неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само на ухилення від передбаченої законом відповідальності. Тобто, якщо такі дії будуть здійснені для отримання вигоди для державного органу, то кримінальної відповідальності для держ органу не передбачено. Тому слова державних чиновників: «я ж не для себе, для служби» і далі будуть щитом для них. Хоча, дрібному або великому бізнесу все одно, для яких цілей вони змушені передавати (віддавати, жертвувати і т.д.) кровно зароблені.

 

Вилучення майна в ході кримінального провадження.

 

Передбачено, що юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного в статті 96-3 КК України, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п’ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років – у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Заходами кримінально-правового характеру, застосовуваними до юридичних осіб, є штраф, конфіскація майна і ліквідація.

 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

 

Згідно ст. 64-1, представником юридичної особи в кримінальному провадженні, може бути керівник юридичної особи, адвокат, працівник юридичної особи.

Механізм реалізації цього закону чітко в законі не прописаний, і, ймовірно, на практиці виникатиме чимало питань не тільки у слідчих, але і в більшій частині представників юридичних осіб з питань застосування закону та подальшої діяльності юридичної особи в процесі кримінального провадження.