Стягнення пені з фізичних осіб за кредитними договорами

Більшість українців зіткнулися і продовжують стикатися з проблемами, пов’язаними з виплатами кредитів, відсотками по кредиту, а також сплатою штрафних санкцій (пені) за прострочення кредиту. І хоча процентні ставки за кредитами в Україні дуже великі, але все ж і вони не можуть зрівнятися з сумами пені, які нараховує банк. Сума пені може перевищувати тіло кредиту в 8-10 разів, а то й більше. І дуже часто суди, не зважали на доводи відповідачів (фізичних осіб), повністю задовольняли вимоги банків, у тому числі і по стягненню пені. Дана стаття присвячена тому, як захиститися від стягнення необґрунтовано великої пені судом за позовами банків, або хоча б зменшити її до розумних меж.

Слід зазначити, що сам характер фінансово-кредитних відносин, стороною в якій є фізична особа, а також використані терміни «споживчий кредит», «фінансова установа», «фінансова послуга» дають підстави вважати, що правовідносини, які виникають з кредитних договорів, договорів банківського вкладу, договорів страхування, підпадають під дію Закону «Про захист прав споживачів». (Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009 – 2012 рр.)).

Кредит і позовна давність

Згідно цього закону, а саме ст. 18, можливе визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача, якщо встановлено вимогу щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов’язань за договором. Тобто, це може бути застосовано як раз до стягнення пені, яка, як вже говорилося вище, може перевищувати суму кредиту в 10 разів.

Відповідно до вищевказаного і було прийнято Рішення Апеляційного суду Полтавської області від 23 листопада 2011, справа № 22ц-+3904 / 11.

Також слід вказати, що часто у позовних заявах банківських установ відсутні розрахунки заборгованостей, надаються документи – довідки про тарифи банку, умови кредитування і т.д. без підпису клієнтів. Однак ці документи є невід’ємними частинами договору. Згідно чинного законодавства, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Права споживачів та їх реалізація

Згідно ж ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитором та споживачем, відповідно до якого кредитор надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов’язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

У цьому ж Законі чітко прописана процедура укладання договору, в якій йдеться і про питання про надання інформації кредитодавцю і споживачеві один про одного і про умови кредитування: мета, для якої споживчий кредит може бути витрачений, форми його забезпечення, тип процентної ставки, сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту, термін, на який кредит може бути отриманий, і варіанти його повернення.

Збільшення процентної ставки без згоди поручителя

Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Споживач не зобов’язаний сплачувати кредитодавцю будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені в договорі.

Це означає, що відсутність вищевказаних умов та документів з боку банку можуть і повинні використовуватися при захисті своїх інтересів у суді.

Ця позиція підтверджується і Судовою практикою з розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин. Зокрема зазначено, що судам слід звертати особливу увагу на наявність у позовній заяві обставин, передбачених пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК, а саме виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги із зазначенням доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.

Необхідно також зазначити, що відповідно до ЦК України, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, що мають істотне значення. Ця стаття дуже дієвою і застосовується судами дуже часто, тому відповідачу у спорах з банком необхідно обов’язково посилатися на статтю і приводити свої аргументи з метою зменшення розміру пені.