Поділ майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю

Відповідно до сімейного законодавства, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. Тобто, коли чоловік та жінка перебувають в зареєстрованому шлюбі, поділ майна у разі розлучення, як правило, не викликає особливих труднощів, адже момент реєстрації шлюбу та розірвання чітко визначений відповідними документами.

Розглянемо ситуацію, коли чоловік та жінка проживають однієї сім’єю та як ділиться майно, придбане в період такого проживання.

Перешкоди у спілкуванні з дитиною після розлучення

Згідно ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. В такому випадку поділ майна буде такий же, як і при зареєстрованому шлюбі. Тут необхідно підкреслити, що чоловік та жінка не повинні перебувати в іншому шлюбі. Як зазначено в постанові Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року N 11 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя”, при застосуванні статті 74 СК України, що регулює поділ майна осіб, які проживають у фактично шлюбних відносинах, судам необхідно врахувати, що правило зазначеної норми поширюється на випадки, коли чоловік та жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі. Досить нерідко виникають ситуації, коли чоловік або жінка зареєстровані в іншому шлюбі, але не проживають разом.

Стягнення аліментів в судовому порядку

            Згідно ч. 2 ст. 21 СК проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Як свідчить аналіз змісту ст. 74 СК, це положення може розглядатися лише як загальне правило. Проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу є підставою для виникнення у них права спільної сумісної власності на майно, набуте за час спільного проживання. Водночас оскільки згідно ч. 2 ст. 74 СК на фактичне подружжя поширюються усі положення глави  Сімейного Кодексу “Право спільної сумісної власності подружжя”, вони, як і зареєстроване подружжя, мають право за договором передбачити, що таке майно є об’єктом їх спільної часткової власності або особистої власності кожного з них.

Слід також вказати, що право фактичного подружжя на визначення правового режиму майна не може визначатися шлюбним договором, адже право на його укладення мають лише особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або особи, шлюб між якими уже зареєстрований. Як випливає із змісту Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України особи, які проживають однією сім’єю, мають право визначити правовий режим майна, зокрема, на підставі договору про спільне проживання та ведення спільного господарства.

Ризики «продажу» авто по генеральній довіреності

Термін “проживання однією сім’єю” не слід розуміти буквально, адже факт реєстрації (проживання) жінки та чоловіка за однією адресою не є ні головною, ні обов’язковою ознакою наявності фактичного шлюбу. Як відзначає Верховний Суд України “при застосуванні ст. 74 СК … судам необхідно враховувати, що правило зазначеної норми поширюється на випадки, коли чоловік та жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі і між ними склалися усталені відносини, що притаманні подружжю“. За сімейним законодавством сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. З наведеного положення випливає основна ознака подружніх відносин: наявність факту ведення спільного господарства, тобто прийняття участі у спільних витратах, спрямованих на забезпечення життєдіяльності сім’ї.